Употреба на КРИОАМИЛ 100 за обработка на плодове и зеленчуци - Употреба при замразяване

Прилагане на КРИОАМИЛ 100 при замразяване на плодове и зеленчуци

Втвърдяване с КРИОАМИЛ 100 - Бинарни адитиви за обработка на плодове и зеленчуци

При разработването на нови продукти, фирма ТЕХНОХИМ БГ ООД винаги е разчитала на задълбочените познания по генезиса на възникналия проблем,водещ до създаването на нов технологичен вариант или създаването на принципно нов продукт. В тази посока още през 2004 г. възникна пазарен хит или по-точно -замразяване на кубчета краставици от суровина с ниска цена, която да се използва за производство на млечна салата през активния зимен сезон, когато цените на вносните краставици са високи и почти задължително са с ниско качество - лош, тиквен вкус, омекване и пожълтяване дори и при краткотраен престои.

След проведените обследвания достигнахме до добър технологичен вариант с последващо шоково замразяване в кипящ слой.

Тогавашното ръководство на фирма ЮГО ПЛОД - Хасково се съгласи да извършим промишлен експеримент, който даде не лоши резултати и дори се реализираха продажби. В технологията се изискваше загуба на влага от порядъка на поне 18-20 %. При кипящ слой това е лесно изпълнимо. В този период бе проведен и експеримент - фирма ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД, който целеше да се избегне замразяването в кипящ слой чрез идея, която е в основата на работата ни по бинарната технология. По различни причини - основно трудно обясними, тази идея заглъхна, а поради нарояването на технологично неиздържано, конюнктурно производство с много лошо качество, търсенето спря. Ако вникнем по-внимателно, ще видим, че това е още една от причините за проблемите на нашите зеленчуко-производители и допълнително поощряване на вноса от Турция и Гърция.

Независимо от прекратяването на тези производства, постигнатите добри резултати ни наведоха до идеята за така наречените от нас - бинарни адитиви и ние продължихме работата по усъвършенстването им. От настоящата година, отново се появи неприятният и затрудняващ производителите на салати проблем с вносните краставици, наред с висока им цена, като той се и усложни с допълнително оводняване на произведените млечни салати.

При описаният конкретен случай с кубчета краставици, единственото решение на проблема е третирането с разработеният от нас единствен по рода си бинарен препарат КРИОАМИЛ 100. Принципно, бинарният препарат работи в самия продукт, като използвайки неговата влага като реагент, едновременно с това я използва и като среда за реакцията на две безвредни съединения, които водят до утаяване и кристализация на едно съединение в самата суровината, а реакционният остатък е газ или вода, които се извеждат извън системата. Ефектът е изключително добър, наред с това е сериозна предпоставка и за успешно замразяване на този продукт - поради свързаната влага и омрежена структура, оводняването след размразяване е снижено с около 80 %.

Този ефект може да бъде пренесен навсякъде, където е необходимо втвърдяване и структуриране на плодове и зеленчуци. Чрез подходящо съобразена аминокиселина, се достига допълнително заздравяване и омрежване на структурата, като наред с това се елиминират остатъчни токсични компоненти от използваните средства за растителна защита и се запазва естествения цвят на нарязаната суровина.

При използване на бинарният КРИОАМИЛ 100, в крайна сметка за етикетиране, остава само един абсолютно безвреден, ненормируем компонент - този, който се е формирал в продукта. Всичко останало е извън системата - като в случая, „системата“ е самият продукт. Бинарният препарат КРИОАМИЛ 100© е в процес на авторска защита в Агенцията за защита на интелектуалната собственост.

Р.Р. - 10.02.2015 г.
В тази насока, бе проведено тестово директно приложение на КРИОАМИЛ 100 за втвърдяване и хрупкавина на рязани, меки краставици, вложени в млечна салата. Резултатите са изключително добри и считано от 01.01.2015 г., продуктът вече е включен в производствената гама на Технохим БГ.

София - 13.12.2014