Рецепти, консултации и проектиране на обекти за производство на салати

Услуги

Рецепти за салати, консултации и проектиране на обекти за производство на салати!

  • РЕЦЕПТИ И КОНСУЛТАЦИИ - пълна гама от рецептурници
  • Решаване на проблеми обявени от клиента
  • ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - на нови обекти за производство на салати
Send Quest
Please fill in all fields marked with asterisks (*).
Your name* E-mail* Phone*
[no value]* Message*

Адитиви за ХВП

Технохим БГ ООД е фирма за разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост. Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания.

С течение на годините бяха разработени голям брой Адитиви за ХВП, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някой подотрасли бяха създадени уникални такива.