Development and production of additives for food industry

Development and production of additives for food industry

- бланширане, варене, пържене, сушене, стерилизиране и замразяване на плодове и зеленчуци;
- майонези, майонезни, млечни и други салати;
- месо и продукти;
- млеко и продукти - технология и добавки за производство на мляко тип Цедено - за салати др.
- хляб, теста, кексове, сухи пасти, блатове, макарони;
- спортни хранителни добавки;
- ядки, семки - Бинокс 100© - авторски продукт против гранясване. Действа преди влизането в пещта, както и по време на самото печене, като след t° над 145°С се унищожава и в продукта не остават дори и следи от реагентите. Време на защита - над 15 пъти по - високо при екстремни лоши условия на съхранение.

Salads
Additives for salads with mayonnaise, milk and other salads - thickeners, flavorings, preservatives and enhancers View More
Mayonnaise
Additives for mayonnaise - acid agent, thickeners, artificial milk and seasonings View More
Milk and dairy products
Additives for milk and dairy products - milk powder replacer, preparation of strained milk, pH adjusters, agents and flavorings View More
Fruits and Vegetables
Additives for fruits and vegetables - reagents, fixatives, colors, flavors, preservatives, thickeners and additives View More
Bread and pasta
Additives for bakery and pastry - baking, cake recipes, additives, preservatives, reagents, additives, emulsifiers View More
Additives for Nuts and Seeds
Additives for the production of nuts and seeds - flavoring and paste additives preparation against rancidity View More