Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 67 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати след ЗРХТ при Н.В. – напреднала фаза на Крон, тубуларен аденом на дебело черво.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 66 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при Н.С. – Улцерозен колит!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXV

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 65 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – освен по СКЕ на ЗРХТ и колоноскопски потвърдени и при Г.Б – Болест на Крон !!!

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ХІІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ХІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 12 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Данни от първа контрола при М.М. – инсулинова резистентност.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIV

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 64 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати за кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при В.Л. – Болест на Крон.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ХІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ХІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 11 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2. Отличен междинен резултат след 12 дена свръхактивна ТИРД 2.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part Х

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part Х

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 10 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: обобщени резултати за ефективността на ТИРД -2 при терапията на З.Г. – Инсулинова резистентност - начало март 2018 г.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІХ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІХ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 9 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII-2

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Информация за предстоящи (и преминали) финални и контролни колоноскопии, лица,на които е прекратена терапията (ЗРХТ и ТИРД 2) поради неспазване на видовете приеми и пропускани контроли. Лица – извън България, ползващи или започващи ЗРХТ

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Развитие на ЗРХТ и ЗРПТТ, допълнителна проблематика при тежките случай на УК и Кронисъответните решения за преодоляването и.

Read More