Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part Х

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part Х

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 10 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: обобщени резултати за ефективността на ТИРД -2 при терапията на З.Г. – Инсулинова резистентност - начало март 2018 г.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІХ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІХ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 9 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII-2

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Информация за предстоящи (и преминали) финални и контролни колоноскопии, лица,на които е прекратена терапията (ЗРХТ и ТИРД 2) поради неспазване на видовете приеми и пропускани контроли. Лица – извън България, ползващи или започващи ЗРХТ

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXIII

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Развитие на ЗРХТ и ЗРПТТ, допълнителна проблематика при тежките случай на УК и Кронисъответните решения за преодоляването и.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 62 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати за много кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при Н.К. – Улцерозен колит !!!

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 8 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: базови данни на новозапочнали ТИРД 2, развитие на ТИРД-2

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 61 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при П.И. – Болест на Крон !!!

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 7 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: първа контрола на Т.К. - диабет 2.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 6 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: резултати след пълно спиране на ТИРД 2 – 60 дена М.Т.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LX

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 60 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати – гастро и колоноскопски потвърдени и при О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод, Гастродуоденит !!!

Read More