Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 61 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при П.И. – Болест на Крон !!!

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 6 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: първа контрола на Т.К. - диабет 2.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part VІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 6 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: резултати след пълно спиране на ТИРД 2 – 60 дена М.Т.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LX

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 60 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати – гастро и колоноскопски потвърдени и при О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод, Гастродуоденит !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІХ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 59 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Н.Ц. – Крон и Я.С. – Улцерозен колит вече са само във временен профилактичен режим (след излекуване) на ЗРХТ. В профилактичен режим (преди финална гастро и колоноскопия) е и О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод,

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part V

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part V

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 5 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Постигнати отлични резултати при З.М. Информация за начало на нови експериментални терапии.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІV

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part ІV

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 4 ТИРД 2 (терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2) инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно : Прилагането на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формирания диабет 2.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 58 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати - колоноскопски потвърдени и при Я.С. – Улцерозен колит !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 57 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати - колоноскопски потвърдени и при Н.Ц. – болест на Крон !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 56 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Освен данните по СКЕ на ЗРХТ и пълно колоноскопско потвърждение за излекуването и на Р.Е – болест на Крон !!!

Read More