Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 76

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 76

Crohn's disease and Ulcerative Colitis Part 76 ЗРХТ - protective regenerative nutritional therapy ЗРПТТ - protective regenerative anti-tumor therapy engineer chemist Anatoli Stoyanov - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Informative!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 75

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 75

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 75 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информация за един от тежките случай, ползващи ЗРХТ - И.Щ.

Read More
Болест на Крон и УК - Част LXXІV

Болест на Крон и УК - Част LXXІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 74 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 73

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 73

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 73 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна стататия, относно успешно приключилите и профилактичната фаза на ЗРХТ болни от Крон и УК. Информация, относно резултатите от приложениено на ЗРПТТ при член на екипа ни.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 72

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 72

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 72 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия ТИРД 2 - Терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна статия, относно изминалата година, състояние при сложните, тежки случай. Усъвършенстване на диагностичните изследвания и препаративния арсенал, резултати.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 71

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 71

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 71 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати след кратък срок на ЗРХТ (контролна колоноскопия) при Н.Н. - Болест на Крон, Баретов хранопровод !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 70

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part 70

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 70 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични, финални резултати след ЗРХТ при Г.Ц. – Болест на Крон, хеликобактериоза !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІХ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 69 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Обобщение на изминалата година, препаративни промени по ЗРХТ, ТИРД 2 и ЗРПТТ. Възникнали проблеми, създали необходимост от усъвършенстване на терапиите – особено на ЗРПТТ.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 68 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати след ЗРХТ при един от тежките случай на УК !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LXVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 67 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати след ЗРХТ при Н.В. – напреднала фаза на Крон, тубуларен аденом на дебело черво.

Read More