Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LV

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 54 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Пълно потвърждение за излекуването на С.К. (Улцерозен колит) и от финалната колоноспия!!! Резултати и от контролна колоноскопия при един от тежките случай на УК (с перианална фистула –премахвана).

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part IІ

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part IІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com В пълен, постепенно нарастващ вид, цялостната терапия при доказана диагностицирана инсулинова резистентност, бе приложена считано от месец февруари 2018 г - лицето е З.М.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІV

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 54 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати, след контролна колоноскопия, при тежките случай прилагащи ЗРХТ. Предстоящи финални и контролни гастро и колоноскопии – Г.Г., О.О., Н.Ц., Н.Н.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 53 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Освен данните по СКЕ на ЗРХТ и пълно колоноскопско потвърждение за излекуването и на М.Д. – болест на Крон !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 52 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати от контролна колоноскопия на С.С. – Улцерозен колит, данни по СКЕ на ЗРХТ.

Read More
Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part I

Insulin Resistance, Diabetes 2 - Part I

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 Част 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Настоящата статия е първата информация, която подаваме, относно работата ни, както и експерименталното приложение при инсулинова резистентност (диабет – 2)

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part LІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 51 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: ЗРХТ за пръв път ще бъде приложена и при нов, крайно тежък случай, на дългогодишен Крон – фистулизираща фаза. Лицето е М.К. е диагностицирано с Крон - 2004 г.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part L

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part L

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 50 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Пълно колоноскопско потвърждение за излекуването на А.П. – болест на Крон !!! Базови (колоноскопски) данни на новоприел ЗРХТ Г.Б. – болест на Крон.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLІХ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 49 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Базови данни данни по СКЕ на ЗРХТ на новоприели ЗРХТ: Н.В. – болест на Крон и тубуларен дебелочревен аденом, Н.С. – Улцерозен колит и П.И. – Болест на Крон.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLVІІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 48 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати при контролната колоноскопия на М.Б. – Болест на Крон – тънко и дебело черво, мащабна псевдополипоза, тежка хеликобактериоза, стеатоза на черен дроб.

Read More