Testing and developments of the company Tehnohim BA

In this menu you can keep track of our developments and testing of additives, reagents, additives, protective products and fertilizers, and other relevant information for the food industry and human health.

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part  XLIІІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLIІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 43 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ - С.К. е напълно излекувана от Улцерозен колит !!! С.К е шестия излекуван от Улцерозен колит!! Резултати от финална СКЕ на ЗРХТ, влизане в профилактика.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part  XLIІ

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part XLIІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 42 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова, десета победа на ЗРХТ - С.И. е напълно излекувана от Улцерозен колит!!! С.И. е петият излекуван от Улцерозен колит !!! Резултати от финалната колоноскопия, влизане в профилактика.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХLI

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХLI

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 41 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нови, резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – С.С и Л.М – Улцерозен колит и Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-5

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-5

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 5 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ и при А.П. - Болест на Крон !!! А.П е петия излекуван от болест на Крон! Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финална контроли.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-4

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-4

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 4 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нови отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – О.О. – Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-3

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-3

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 3 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – А.Ц. – болест на Крон – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-2

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Т.П. - Контролна гастро и колоноскопия, както и

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-1

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХL-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ и М.Т. е излекуван от Улцерозен Колит (УК) !!!

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХХХІХ-2

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХХХІХ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Продължение - Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ.

Read More
Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХХХІХ-1

Crohn's disease and Ulcerative Colitis - Part ХХХІХ-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ – и И.Б. е напълно излекуван от дългогодишен Улцерозен колит !!!

Read More