Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение. Резултати от приложението Част ІV - преходна, пояснителна статия Електронна таблица за самоконтрол контрол на състоянието при ЗРХТ Въпросник при потърсено съдействие инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com С напредването на приложението на ЗРХТ, както и получените до сега отлични резултати – публикувани в част 1-3, е необходимо да дадем кратко описание на състоянието на А.Д след досегашната ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението и Математичен модел за контрол на ефективността Част ІІІ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Резултати от приложението на ЗРХТ при БК - 23.02.16-31.03.16 В настоящата част ще обобщим резултатите от прилагането на ЗРХТ до 31.03.2016, като наред с това, ще приложим системата за контрол на ефективността й - в смисъл, до каква степен са постигнати ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението ѝ Част ІІ (част І виж тук >>>) инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Продължавайки с проучванията на генезиса и съпътстващия вътрешночревен химизъм на заболяването, все повече личат системно допусканите пропуски след болничното активно лечение, както и в причините водещи до активиране на формирането му. Не можем да се съгласим, че ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение на болест на Крон Част І инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Настоящата статия представя една съвършено нова методика за поддържаща хранителна терапия при заболели от Болест на Крон (БК) и улцерозен колит, без това да се приема като чиста форма на диета. Диетата при заболяването Крон е задължителен етап от поддържащото лечение, но не е пряк предмет на статията. Въведеното понятие "хранителна терапия" ...

Прочетете още
ЧАСТ 3 - Инхибиране процесите на оцветяване при пържене на картофи

ЧАСТ 3 - Инхибиране процесите на оцветяване при пържене на картофи

Инхибиране процесите на оцветяване поради карамелизиране на захарите при пържене на картофи Част трета инж. химик Анатоли Стоянов Настоящата работа е продължение на тестването и усъвършенстването на новия ни, единствен по рода си продукт - ФМ БЛОКЕР FF. След получените добри резултати - описани в Част втора, проведохме серия от тестове, които дадоха нови, доста противоречиви, резултати. При работа с вносните - френски картофи (силно озахарени) всеки тест потвърждаваше минимално ...

Прочетете още
Прилагане на КРИОАМИЛ 100 при замразяване на плодове и зеленчуци

Прилагане на КРИОАМИЛ 100 при замразяване на плодове и зеленчуци

Втвърдяване с КРИОАМИЛ 100 - Бинарни адитиви за обработка на плодове и зеленчуци инж.хим Анатоли Стоянов При разработването на нови продукти, фирма ТЕХНОХИМ БА ЕООД винаги е разчитала на задълбочените познания по генезиса на възникналия проблем, водещ до създаването на нов технологичен вариант или създаването на принципно нов продукт. В тази посока още през 2004 г. възникна пазарен хит или по-точно - замразяване на кубчета краставици от суровина с ниска цена, която да се използва за ...

Прочетете още
ЧАСТ 2 - Метод за безсулфитно обработване

ЧАСТ 2 - Метод за безсулфитно обработване

Нов метод за безсулфитно инхибиране на неензимното покафеняване в картофи, плодове и зеленчуци Част втора инж. химик Анатоли Стоянов Независимо, че пълния обем тестове и промишлени изпитания все още не са завършени, резултатите при работа на студено - без повишаване на температурата над тази на водата, с която се работи, ни провокират да представим потвърждаващите се нови, уникални свойства на ФМ БЛОКЕР FF. В предходната ни статия - част първа, прокоментирахме и дадохме насока на ...

Прочетете още
Нов метод за безсулфитно обработване на картофи, плодове и зеленчуци

Нов метод за безсулфитно обработване на картофи, плодове и зеленчуци

ФМ БЛОКЕР FF - нов препарат уникален с безвредността си. В течни форми с изключително ниска концентрация. Приложението му не подлежи на етикетиране. Нов метод за безсулфитно инхибиране на неензимно покафеняване в картофи, плодове и зеленчуци - Част 1 Независимо, че считано от 1998 г., Технохим БА ЕООД създаде най-ефективния препарат - ФМ БЛОКЕР, както и варианта му ФМ БЛОКЕР F, отлично работещ и в студена вода, работата по търсенето на нова, напълно безсулфитна технология не е ...

Прочетете още
Обработка на Пауловния с КРИО 100

Обработка на Пауловния с КРИО 100

След положителните резултати при теста със Супербуст 100 е взето решение за третиране на тестовата проба с експерименталния зимен криопротекторен наш есенен продукт - КРИО 100, представляващ ново поколение криозащитен тор, който е в два варианта - чисто криоаминокиселинен - І, както и крио аминокиселинен вариант за плодни дръвчета с пропорция 10:25:25 и седем хелатни микроелемента - ІІ. Предвидено е растенията да се подложат на студов стрес, както и тоталното замръзване при минус 18 градуса, ...

Прочетете още
Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

Препаратът Супербуст 100 е вариант на свръхусилен наш растежен регулатор СТИМ 100 и е в експериментална фаза - неотровен - може да се консумира дори и от човек, екологично чист продукт. Не съдържа неорганичен азот и фосфор! За да проверим качествата на този наш растежен регулатор, решихме да изпробваме върху 2 разсада от Пауловния. Избрахме по-зле изглеждащия да третираме със Супербуст 100, а другият - нормално. Този препарат, както и някои други, разработени също от нас, преминаха през 2014 г. ...

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.