Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 8 - Приложение на ЗРХТ при улцерозен колит/УК/ Терапия на съпътстващи уринарни инфекции при Крон инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Считано от 17.06.2016 г., ЗРХТ започва да се прилага и при заболял от Улцерозен Колит - Б.Б - 36 годишен. Представяме обективното състояние след проведено болнично лечение (първо - 20.05.2016), както и резултатите от проведените болнични изследвания.

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 7 - Резултати по СКЕ на ЗРХТ при терапията на установените нови провокиращи Крон фактори. Усъвършенстване и математическо ремоделиране на коефициента за ефективност и СКЕ с оглед най-висока прогнозна вероятност инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Както показахме в част 6-та, установен и овладян бе нов провокативен фактор, който наред с опасното си влияние, ние превърнахме и във важен ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон Част 6 - обзор и анализ на състоянието на А.Д, прогнозиране, усъвършенстване прогностичната роля на СКЕ на ЗРХТ чрез факторът MPV инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com В част пета, нагледно бе представено изключително доброто състояние на А.Д след 75 дена ЗРХТ. Натрупания опит дава възможност статистически, както и теоретично, да анализираме резултатите с цел потвърждаването или ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК – нова методика ЗРХТ Част V - начало на мукозно оздравяване ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон Резултати от приложението спрямо 25.03.16 - 10.05.16 при общо 75 дена ЗРХТ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Отпечатваме копие от таблицата за самоконтрол - СКЕ /Система за контрол на ефективността/ на ЗРХТ. В периода е приеман предписаният Салофалк - съобразно указаната дозировка. Други, чисто лекарствени форми не са ползвани. ЗРХТ е ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение. Резултати от приложението Част ІV - преходна, пояснителна статия Електронна таблица за самоконтрол контрол на състоянието при ЗРХТ Въпросник при потърсено съдействие инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com С напредването на приложението на ЗРХТ, както и получените до сега отлични резултати – публикувани в част 1-3, е необходимо да дадем кратко описание на състоянието на А.Д след досегашната ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението и Математичен модел за контрол на ефективността Част ІІІ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Резултати от приложението на ЗРХТ при БК - 23.02.16-31.03.16 В настоящата част ще обобщим резултатите от прилагането на ЗРХТ до 31.03.2016, като наред с това, ще приложим системата за контрол на ефективността й - в смисъл, до каква степен са постигнати ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението ѝ Част ІІ (част І виж тук >>>) инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Продължавайки с проучванията на генезиса и съпътстващия вътрешночревен химизъм на заболяването, все повече личат системно допусканите пропуски след болничното активно лечение, както и в причините водещи до активиране на формирането му. Не можем да се съгласим, че ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение на болест на Крон Част І инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Настоящата статия представя една съвършено нова методика за поддържаща хранителна терапия при заболели от Болест на Крон (БК) и улцерозен колит, без това да се приема като чиста форма на диета. Диетата при заболяването Крон е задължителен етап от поддържащото лечение, но не е пряк предмет на статията. Въведеното понятие "хранителна терапия" ...

Прочетете още
ЧАСТ 3 - Инхибиране процесите на оцветяване при пържене на картофи

ЧАСТ 3 - Инхибиране процесите на оцветяване при пържене на картофи

Инхибиране процесите на оцветяване поради карамелизиране на захарите при пържене на картофи Част трета инж. химик Анатоли Стоянов Настоящата работа е продължение на тестването и усъвършенстването на новия ни, единствен по рода си продукт - ФМ БЛОКЕР FF. След получените добри резултати - описани в Част втора, проведохме серия от тестове, които дадоха нови, доста противоречиви, резултати. При работа с вносните - френски картофи (силно озахарени) всеки тест потвърждаваше минимално ...

Прочетете още
Прилагане на КРИОАМИЛ 100 при замразяване на плодове и зеленчуци

Прилагане на КРИОАМИЛ 100 при замразяване на плодове и зеленчуци

Втвърдяване с КРИОАМИЛ 100 - Бинарни адитиви за обработка на плодове и зеленчуци инж.хим Анатоли Стоянов При разработването на нови продукти, фирма ТЕХНОХИМ БА ЕООД винаги е разчитала на задълбочените познания по генезиса на възникналия проблем, водещ до създаването на нов технологичен вариант или създаването на принципно нов продукт. В тази посока още през 2004 г. възникна пазарен хит или по-точно - замразяване на кубчета краставици от суровина с ниска цена, която да се използва за ...

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.