Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част LX

Болест на Крон и УК - Част LX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 60 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати – гастро и колоноскопски потвърдени и при О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод, Гастродуоденит !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LІХ

Болест на Крон и УК - Част LІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 59 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Н.Ц. – Крон и Я.С. – Улцерозен колит вече са само във временен профилактичен режим (след излекуване) на ЗРХТ. В профилактичен режим (преди финална гастро и колоноскопия) е и О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод,

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част V

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част V

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 5 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Постигнати отлични резултати при З.М. Информация за начало на нови експериментални терапии.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІV

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІV

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 4 ТИРД 2 (терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2) инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 58 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати - колоноскопски потвърдени и при Я.С. – Улцерозен колит !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LVІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 57 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати - колоноскопски потвърдени и при Н.Ц. – болест на Крон !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LVІ

Болест на Крон и УК - Част LVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 56 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Освен данните по СКЕ на ЗРХТ и пълно колоноскопско потвърждение за излекуването и на Р.Е – болест на Крон !!!

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 3 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Нов успех на ЗРХТ-ИР !!! Отлични резултати от контролата и при М.Т.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LV

Болест на Крон и УК - Част LV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 55 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Пълно потвърждение за излекуването на С.К. (Улцерозен колит) и от финалната колоноспия!!! Резултати и от контролна колоноскопия при един от тежките случай на УК (с перианална фистула &- премахвана).

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com В пълен, постепенно нарастващ вид, цялостната терапия при доказана диагностицирана инсулинова резистентност, бе приложена считано от месец февруари 2018 г - лицето е З.М.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.