Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 67 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати след ЗРХТ при Н.В. – напреднала фаза на Крон, тубуларен аденом на дебело черво.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXVІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 66 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при Н.С. – Улцерозен колит!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXV

Болест на Крон и УК - Част LXV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 65 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – освен по СКЕ на ЗРХТ и колоноскопски потвърдени и при Г.Б – Болест на Крон !!!

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ХІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ХІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 12 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Данни от първа контрола при М.М. – инсулинова резистентност.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXIV

Болест на Крон и УК - Част LXIV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 64 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати за кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при В.Л. – Болест на Крон.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ХІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ХІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 11 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2. Отличен междинен резултат след 12 дена свръхактивна ТИРД 2.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 10 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: обобщени резултати за ефективността на ТИРД -2 при терапията на З.Г. – Инсулинова резистентност - начало март 2018 г.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІХ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІХ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 9 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXIII-2

Болест на Крон и УК - Част LXIII-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Информация за предстоящи (и преминали) финални и контролни колоноскопии, лица, на които е прекратена терапията (ЗРХТ и ТИРД 2), поради неспазване на видовете приеми и пропускани контроли. Лица извън България, ползващи или започващи ЗРХТ

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXIII

Болест на Крон и УК - Част LXIII

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Развитие на ЗРХТ и ЗРПТТ, допълнителна проблематика при тежките случаи на УК и Крон и съответните решения за преодоляването и.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.