Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Полипи в дебелото черво - Част ІІ

Полипи в дебелото черво - Част ІІ

ПОЛИПИ В ДЕБЕЛО ЧЕРВО (Вилозно-аденомен тип – свръх растеж) Част 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Относно - информация за успеха на ЗРХТ и 100%-то елиминиране на образуванията инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com  

Прочетете още
Хеликобактер Пилори - Част ІV

Хеликобактер Пилори - Част ІV

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 4 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: състояние на Н.К., Е.М. и новоприел ЗРХТ – Я.И., кратко описание на стомашен проблем- М.Б., който се указа ГИСТ на тънко черво

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХV

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 15 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: навлизане на Б.Б в мукозно оздравяване, предстояща финална колоноскопия и хистология. Състояние и базови данни на новоприели ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 14 Преходна, информационна статия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: информация за Крон и УК - състояние на прилагащите ЗРХТ, предстоящи и новоприели ЗРХТ, развитие на терапията относно хеликобактер при основно заболяване склеродермия, свръх агресивна полипоза, начало на вариант на ЗРХТ при муковисцидоза.

Прочетете още
Хеликобактер Пилори - Част ІІІ

Хеликобактер Пилори - Част ІІІ

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ - Приложение на ЗРХТ (при основно заболяване - Склеродермия) ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 3 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Хеликобактер Пилори - Част ІІ

Хеликобактер Пилори - Част ІІ

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ (при случай и със съпътстваща склеродермия) ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Полипи в дебело черво - част І

Полипи в дебело черво - част І

ПОЛИПИ В ДЕБЕЛО ЧЕРВО (Вилозно аденомен тип) Част 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно-регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com  

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 13 Относно състояние на Б.Б., спрямо 15.09.2016 г. (80 дни ЗРХТ). Профилактична фаза при А.Д. - описание на режима му след излекуването от Крон инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Какво е Муковисцидоза

Какво е Муковисцидоза

Муковисцидоза, кистозна фиброза (Cystic Fibrosis), е тежко генетично автозомно-рецесивно заболяване, което се проявява в детска възраст и се характеризира с нарушена функция на екзокринните жлези. Дължи се на мутация на ген, разположен върху дългото рамо на хромозома 7. Муковисцидозата е най-честото наследствено животозастрашаващо състояние в европейската популация, което афектира както върху деца, така и върху възрастни. То е резултат от мутация в ген (CFTR), който кодира протеин, регулиращ ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 12 - Резултати от контролата за състоянието на А.Д. след ЗРХТ, довела до елиминиране болестта на Крон. Развитие на ЗРХТ, нови форми на ЗРХТ извън БК и УК - борба срещу хеликобактер, както и информация за екипа спомогнал за успешното реализиране на ЗРХТ и елиминиране болестта на Крон при А.Д. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.