Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Хеликобактер Пилори - Част І

Хеликобактер Пилори - Част І

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 1 - Приложение на ЗРХТ при М.Е. и Е.М. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 11 - Резултати от терапията на А.Д. и Б.Б. - по СКЕ на ЗРХТ и обобщение (спрямо 31.07.2016). Приложение и на АТС 103 и варианти на АТС 104 Базови данни за начало на ЗРХТ при нови лица – М.Е. и Л.К. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 10 - Състояние на А.Д. и Б.Б., съобразно СКЕ на ЗРХТ Възможности за частична до пълна замяна на нестероидните противовъзпалителни препарати /НСПВП/ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com 1. Състоянието на Б.Б. 18 дни след СКЕ на защитно-регенеративната хранителна терапия

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част ІХ

Лечение Болест на Крон и УК - Част ІХ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 9 - Лечение на съпътстващи Крон уринарни инфекции инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Както представихме в част 7 и 8-ма, при терапията на А.Д със ЗРХТ, същата неколкократно бе провокирана от комбинирани уринарни бактериални инфекции - ешерихия коли, псевдомонас и ентерококи. Дадохме подробна информация, как терапията на болестта не допусна ново, опасно активиране на Крон. ...

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 8 - Приложение на ЗРХТ при улцерозен колит/УК/ Терапия на съпътстващи уринарни инфекции при Крон инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Считано от 17.06.2016 г., ЗРХТ започва да се прилага и при заболял от Улцерозен Колит - Б.Б - 36 годишен. Представяме обективното състояние след проведено болнично лечение (първо - 20.05.2016), както и резултатите от проведените болнични изследвания.

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 7 - Резултати по СКЕ на ЗРХТ при терапията на установените нови провокиращи Крон фактори. Усъвършенстване и математическо ремоделиране на коефициента за ефективност и СКЕ с оглед най-висока прогнозна вероятност инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Както показахме в част 6-та, установен и овладян бе нов провокативен фактор, който наред с опасното си влияние, ние превърнахме и във важен ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон Част 6 - обзор и анализ на състоянието на А.Д, прогнозиране, усъвършенстване прогностичната роля на СКЕ на ЗРХТ чрез факторът MPV инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com В част пета, нагледно бе представено изключително доброто състояние на А.Д след 75 дена ЗРХТ. Натрупания опит дава възможност статистически, както и теоретично, да анализираме резултатите с цел потвърждаването или ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК – нова методика ЗРХТ Част V - начало на мукозно оздравяване ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон Резултати от приложението спрямо 25.03.16 - 10.05.16 при общо 75 дена ЗРХТ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Отпечатваме копие от таблицата за самоконтрол - СКЕ /Система за контрол на ефективността/ на ЗРХТ. В периода е приеман предписаният Салофалк - съобразно указаната дозировка. Други, чисто лекарствени форми не са ползвани. ЗРХТ е ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IV

ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение. Резултати от приложението Част ІV - преходна, пояснителна статия Електронна таблица за самоконтрол контрол на състоянието при ЗРХТ Въпросник при потърсено съдействие инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com С напредването на приложението на ЗРХТ, както и получените до сега отлични резултати – публикувани в част 1-3, е необходимо да дадем кратко описание на състоянието на А.Д след досегашната ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението и Математичен модел за контрол на ефективността Част ІІІ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Резултати от приложението на ЗРХТ при БК - 23.02.16-31.03.16 В настоящата част ще обобщим резултатите от прилагането на ЗРХТ до 31.03.2016, като наред с това, ще приложим системата за контрол на ефективността й - в смисъл, до каква степен са постигнати ...

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.