Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част ХХVІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 27 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Състояние на тежките случай на Крон и УК – сериозен напредък, контроли, информация за новоприелите ЗРХТ, състояние на излекуваните от КРОН А.Д. и В.И. ХЕЛИКОБАКТЕР – нова, трета пълна победа над бактерията! В момента, тежките случай – освен Т.П., А.Н., В.К., Д.Т., се допълват и с новоприел ЗРХТ – Н.Н. – улцерозен колит с масирана псевдополипоза, ...

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХVІ

Болест на Крон и УК - Част ХХVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 26 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: продължение на темата за терапията при дългогодишни, тежки случай на Крон и УК. Предстоящи финални контроли на прилагащи ЗРХТ, новоприели терапията ЗРХТ В.К. - Болест на Крон - тежка фаза - Изключителен напредък (виж.част № 25) - по контроли и общо състояние!! В.К. вече е на общо хранене и спрямо фактическото състояние (отстранен и 1 м от тънкото черво) е без ...

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХV

Болест на Крон и УК - Част ХХV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 25 Относно: ЗРХТ при тежки случай на Крон и УК. Голям напредък при В.К. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Целта на настоящата статия е да доведе до знанието на всички, как ЗРХТ усъвършенствайки се, вече се прилага при тежки, дългогодишни случай на болни Крон и УК, както и проблематиката при вече появили се реплики на болестта. Също така и при случай с паралелни сериозни заболявания, зависимостите от прилаганите стандартни лечебни средства.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХІV

Болест на Крон и УК - Част ХХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 24 ПСЕВДОПОЛИПОЗА ПРИ УК И КРОН инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 23 Относно: Специфични състояния на прилагащите ЗРХТ, статистически обобщения при приложението на ЗРХТ - Улцерозен колит, псевдополипоза. Контроли, планови и извънредни. Новоприели терапията ЗРХТ. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 22 Относно: коментар на излезли месечни контроли. Някой аспекти на воденето на терапията ЗРХТ. Специфични състояния на непровелите все още контроли. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 21 - Втора победа над КРОН – В.И. е напълно излекуван. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Базови данни на новоприели ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХ

Болест на Крон и УК - Част ХХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 20 - преходна статия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: активатори на заболяването, връзка с имунната система, характерни съпътстващи стомашно чревни заболявания, инфламаторни фактори, профилактика

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХІХ

Болест на Крон и УК - Част ХІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 19 - преходна статия ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: базови данни на новоприели ЗРХТ – Д.Т. и К.Н., информация за състоянието на ползващите ЗРХТ

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 18 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: много добри резултати от контрола на Б.Б. - контроли на прилагащите ЗРХТ

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.