Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Хеликобактер Пилори - Част ІІ

Хеликобактер Пилори - Част ІІ

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ (при случай и със съпътстваща склеродермия) ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Полипи в дебело черво - част І

Полипи в дебело черво - част І

ПОЛИПИ В ДЕБЕЛО ЧЕРВО (Вилозно аденомен тип) Част 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно-регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com  

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 13 Относно състояние на Б.Б., спрямо 15.09.2016 г. (80 дни ЗРХТ). Профилактична фаза при А.Д. - описание на режима му след излекуването от Крон инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Какво е Муковисцидоза

Какво е Муковисцидоза

Муковисцидоза, кистозна фиброза (Cystic Fibrosis), е тежко генетично автозомно-рецесивно заболяване, което се проявява в детска възраст и се характеризира с нарушена функция на екзокринните жлези. Дължи се на мутация на ген, разположен върху дългото рамо на хромозома 7. Муковисцидозата е най-честото наследствено животозастрашаващо състояние в европейската популация, което афектира както върху деца, така и върху възрастни. То е резултат от мутация в ген (CFTR), който кодира протеин, регулиращ ...

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 12 - Резултати от контролата за състоянието на А.Д. след ЗРХТ, довела до елиминиране болестта на Крон. Развитие на ЗРХТ, нови форми на ЗРХТ извън БК и УК - борба срещу хеликобактер, както и информация за екипа спомогнал за успешното реализиране на ЗРХТ и елиминиране болестта на Крон при А.Д. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Хеликобактер Пилори - Част І

Хеликобактер Пилори - Част І

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 1 - Приложение на ЗРХТ при М.Е. и Е.М. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 11 - Резултати от терапията на А.Д. и Б.Б. - по СКЕ на ЗРХТ и обобщение (спрямо 31.07.2016). Приложение и на АТС 103 и варианти на АТС 104 Базови данни за начало на ЗРХТ при нови лица – М.Е. и Л.К. инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 10 - Състояние на А.Д. и Б.Б., съобразно СКЕ на ЗРХТ Възможности за частична до пълна замяна на нестероидните противовъзпалителни препарати /НСПВП/ инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com 1. Състоянието на Б.Б. 18 дни след СКЕ на защитно-регенеративната хранителна терапия

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част ІХ

Лечение Болест на Крон и УК - Част ІХ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 9 - Лечение на съпътстващи Крон уринарни инфекции инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Както представихме в част 7 и 8-ма, при терапията на А.Д със ЗРХТ, същата неколкократно бе провокирана от комбинирани уринарни бактериални инфекции - ешерихия коли, псевдомонас и ентерококи. Дадохме подробна информация, как терапията на болестта не допусна ново, опасно активиране на Крон. ...

Прочетете още
Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия Част 8 - Приложение на ЗРХТ при улцерозен колит/УК/ Терапия на съпътстващи уринарни инфекции при Крон инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Считано от 17.06.2016 г., ЗРХТ започва да се прилага и при заболял от Улцерозен Колит - Б.Б - 36 годишен. Представяме обективното състояние след проведено болнично лечение (първо - 20.05.2016), както и резултатите от проведените болнични изследвания.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.