Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част LІІ

Болест на Крон и УК - Част LІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 52 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати от контролна колоноскопия на С.С. – Улцерозен колит, данни по СКЕ на ЗРХТ.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част І

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част І

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 Част 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Настоящата статия е първата информация, която подаваме, относно работата ни, както и експерименталното приложение при инсулинова резистентност (диабет – 2)

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LІ

Болест на Крон и УК - Част LІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 51 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: ЗРХТ за пръв път ще бъде приложена и при нов, крайно тежък случай, на дългогодишен Крон – фистулизираща фаза. Лицето е М.К. е диагностицирано с Крон - 2004 г.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част L

Болест на Крон и УК - Част L

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 50 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Пълно колоноскопско потвърждение за излекуването на А.П. – болест на Крон !!! Базови (колоноскопски) данни на новоприел ЗРХТ Г.Б. – болест на Крон.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLІХ

Болест на Крон и УК - Част XLІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 49 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Базови данни данни по СКЕ на ЗРХТ на новоприели ЗРХТ: Н.В. – болест на Крон и тубуларен дебелочревен аденом, Н.С. – Улцерозен колит и П.И. – Болест на Крон.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLVІІІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 48 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати при контролната колоноскопия на М.Б. – Болест на Крон – тънко и дебело черво, мащабна псевдополипоза, тежка хеликобактериоза, стеатоза на черен дроб.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLVІІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 47 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати и по СКЕ на ЗРХТ при А.А (статия № 45). А.А е седмия излекуван от Улцерозен колит !! Данни по СКЕ на ЗРХТ и на М.К – Улцерозен колит и Стриктура езофаги. Предстоящи контролни и финални колоноскопии при болни от Крон и Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLVІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 46 ОБЗОР на ЗРХТ за периода 02.2016- 31.01.2018 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Месец февруари 2018 г. се навършват точно две години от идеята за създаване на ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLV

Болест на Крон и УК - Част XLV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 45 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати при контролната колоноскопия на А.А – улцерозен колит!! Резултати от контролата и по СКЕ на ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLIV

Болест на Крон и УК - Част XLIV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 44 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ - Р.Е. е напълно излекуван от болест на Крон !!! Р.Е е шестия излекуван от болест на Крон !! Резултати от контролите при М.М. - улцерозен колит тежка фаза, стеноза, мащабна псевдополипоза с частични некрози и метаплазия.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.