Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 58 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати - колоноскопски потвърдени и при Я.С. – Улцерозен колит !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LVІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 57 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати - колоноскопски потвърдени и при Н.Ц. – болест на Крон !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LVІ

Болест на Крон и УК - Част LVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 56 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Освен данните по СКЕ на ЗРХТ и пълно колоноскопско потвърждение за излекуването и на Р.Е – болест на Крон !!!

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 3 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: Нов успех на ЗРХТ-ИР !!! Отлични резултати от контролата и при М.Т.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LV

Болест на Крон и УК - Част LV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 55 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Пълно потвърждение за излекуването на С.К. (Улцерозен колит) и от финалната колоноспия!!! Резултати и от контролна колоноскопия при един от тежките случай на УК (с перианална фистула &- премахвана).

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com В пълен, постепенно нарастващ вид, цялостната терапия при доказана диагностицирана инсулинова резистентност, бе приложена считано от месец февруари 2018 г - лицето е З.М.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LІV

Болест на Крон и УК - Част LІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 54 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати, след контролна колоноскопия, при тежките случай прилагащи ЗРХТ. Предстоящи финални и контролни гастро и колоноскопии - Г.Г., О.О., Н.Ц., Н.Н.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LІІІ

Болест на Крон и УК - Част LІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 53 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Освен данните по СКЕ на ЗРХТ и пълно колоноскопско потвърждение за излекуването и на М.Д. – болест на Крон !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LІІ

Болест на Крон и УК - Част LІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 52 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати от контролна колоноскопия на С.С. – Улцерозен колит, данни по СКЕ на ЗРХТ.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част І

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част І

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 Част 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия - ИР вариант инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Настоящата статия е първата информация, която подаваме, относно работата ни, както и експерименталното приложение при инсулинова резистентност (диабет – 2)

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.