Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част ХL-4

Болест на Крон и УК - Част ХL-4

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 4 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нови отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – О.О. – Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-3

Болест на Крон и УК - Част ХL-3

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 3 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – А.Ц. – болест на Крон – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-2

Болест на Крон и УК - Част ХL-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Т.П. - Контролна гастро и колоноскопия, както и

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-1

Болест на Крон и УК - Част ХL-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ и М.Т. е излекуван от Улцерозен Колит (УК) !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Продължение - Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ – и И.Б. е напълно излекуван от дългогодишен Улцерозен колит !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 38 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Състояние на ползващите ЗРХТ – Улцерозен колит,съпътстващи заболявания. СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ и при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 38 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Състояния на прилагащите ЗРХТ, заболявания съпътстващи основното. Развитие на СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 37 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: състояния на тежките и проблематични случай,на водещите профилактика.Тълкование на допълнителни проблеми с тънките черва при болни от УК. Разработване на математически модел - СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 36 - информационна ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: обобщаване развитието на ЗРХТ/ в частност и на ЗРПТТ/,категоризация на проблематични и тежки случай,резултати и ново приложени препарати при терапията на проблематичните, тежки случай,състояния на излекуваните – 4 –ма от Крон и 2- ма от Улцерозен колит,коригирани финални контроли,прогнози и утвърждаване на теоретичните ни основи за ...

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.