Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

Препаратът Супербуст 100 е вариант на свръхусилен наш растежен регулатор СТИМ 100 и е в експериментална фаза - неотровен - може да се консумира дори и от човек, екологично чист продукт. Не съдържа неорганичен азот и фосфор! За да проверим качествата на този наш растежен регулатор, решихме да изпробваме върху 2 разсада от Пауловния. Избрахме по-зле изглеждащия да третираме със Супербуст 100, а другият - нормално. Този препарат, както и някои други, разработени също от нас, преминаха през 2014 г. ...

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.