Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 38 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Състояние на ползващите ЗРХТ – Улцерозен колит,съпътстващи заболявания. СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ и при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 38 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Състояния на прилагащите ЗРХТ, заболявания съпътстващи основното. Развитие на СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 37 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: състояния на тежките и проблематични случай,на водещите профилактика.Тълкование на допълнителни проблеми с тънките черва при болни от УК. Разработване на математически модел - СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 36 - информационна ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: обобщаване развитието на ЗРХТ/ в частност и на ЗРПТТ/,категоризация на проблематични и тежки случай,резултати и ново приложени препарати при терапията на проблематичните, тежки случай,състояния на излекуваните – 4 –ма от Крон и 2- ма от Улцерозен колит,коригирани финални контроли,прогнози и утвърждаване на теоретичните ни основи за ...

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХV

Болест на Крон и УК - Част ХХХV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 35 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: контроли и състояния на проблематичните случай –Т.П, А.Н – дългогодишен улцерозен колит тежка фаза, Л.М – дългогодишна болест на Крон, М.Б – Крон и тежка хеликобактериоза, приложение на новоразработените препарати, новоприели ЗРХТ, коригирани срокове за финални колоноскопии

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІV

Болест на Крон и УК - Част ХХХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 34 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова голяма победа на ЗРХТ !! П.Д – болест на Крон, ГЕРБ, сегмент на Барет е напълно излекуван !!! Както уведомихме, на 06.07.2017 г. П.Д. проведе финална гастро и колоноскопия, хистология. Характерно за заболяването от Крон при П.Д. – 25 годишен, е придобитото допълнително тежко усложнение по хранопровода – Сегмент на Барет.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 33 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: развитието при все още проблематичните случай, както и взетите допълнителни мерки за стабилизиране на състоя нията, проведените допълнителни контроли, влиянието на летните ентеровируси, съвместната терапия на ЗРХТ при Крон и антихелико бактерна такава.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 32 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова, трета победа над Крон – и В.К е излекуван !!! Нови препарати към ЗРХТ създадени поетапно съобразно тежките състояния и съпътстващите ги заболявания, приложение.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 31 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: състояние на ползващите ЗРХТ ,контроли,базово състояние на новоприели ЗРХТ, ЗРХТ при Крон и съпътстваща хеликобактериоза – случай на М.Б.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХ

Болест на Крон и УК - Част ХХХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Преходна информационна статия - Част 30 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Продължаващи запитвания и коментарии за доказалата се вече ЗРХТ, теоретични постановки на заболяванията, развитие, прогноза, снимков материал! Не скриваме, че сме изненадани от ширещите се – включително и недоброжелатени коментарии относно ЗРХТ.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.