Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част LXXVІ

Болест на Крон и УК - Част LXXVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 76 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXXV

Болест на Крон и УК - Част LXXV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 75 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информация за един от тежките случай, ползващи ЗРХТ – И.Щ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXXІV

Болест на Крон и УК - Част LXXІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 74 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXXІІІ

Болест на Крон и УК - Част LXXІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 73 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна стататия, относно успешно приключилите и профилактичната фаза на ЗРХТ болни от Крон и УК. Информация, относно резултатите от приложениено на ЗРПТТ при член на екипа ни.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXXІІ

Болест на Крон и УК - Част LXXІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 72 ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия ТИРД 2 - Терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Информационна статия, относно изминалата година, състояние при сложните, тежки случай. Усъвършенстване на диагностичните изследвания и препаративния арсенал, резултати.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXXІ

Болест на Крон и УК - Част LXXІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 71 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати след кратък срок на ЗРХТ (контролна колоноскопия) при Н.Н. - Болест на Крон, Баретов хранопровод !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXX

Болест на Крон и УК - Част LXX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 70 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични, финални резултати след ЗРХТ при Г.Ц. – Болест на Крон, хеликобактериоза !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXІХ

Болест на Крон и УК - Част LXІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 69 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Обобщение на изминалата година, препаративни промени по ЗРХТ, ТИРД 2 и ЗРПТТ. Възникнали проблеми, създали необходимост от усъвършенстване на терапиите – особено на ЗРПТТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXVІІІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 68 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати след ЗРХТ при един от тежките случай на УК !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 67 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати след ЗРХТ при Н.В. – напреднала фаза на Крон, тубуларен аденом на дебело черво.

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.