Болест на Крон и УК - Част LXIV

Болест на Крон и УК - Част LXIV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 64
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати за кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при В.Л. – Болест на Крон.

В.Л - диагностициран декември 2017 – Болест на Крон с локализация в дебелото черво. Псевдомембранозен колит . Хетерогенна стеатоза на черен дроб. Започната ЗРХТ – юни 2018 г - в активно,обострено състояние. До настоящия момент - свръх активна фаза на ЗРХТ (и еднократна, целева терапия против Clostridium difficile). Проведена контролна колоноскопия – 28.09.2018.

Резултати при диагностициране – преди ЗРХТ

Колоноскопия

Находка – достигна се до цьокум.Баухиновата клапа е с папиларна форма .Язва на клапата.Лигавицата в колон и ректум със запазен рисунък,наличие на псевдомембрани по хода на целия колон,оскъдно кървене.

Хистологична диагноза № 11242/2017 г - Хронично възпалително заболяване на дебелото черво с разязвяване на лигавицата,фиброза и обилен лимфоцитен възпалителен инфилтрат (обс Болест на Крон).

Контролна колоноскопия – 28 септември 2018 г

Находка – достигна се на 20 см в терминален илеум.Лигавицата е дискретно хиперемирана с няколко малки язвички с фибринов налеп.Баухиновата клапа – зееща , но без язвени лезии по нея. Лигавицата на колон и ректум се представи със запазен съдов рисунък,цвят и лъскавина.

Диагноза - Болест на Крон на тънко черво.

Изключително добри резултати за краткия период на приложение на ЗРХТ - дебелото черво е напълно излекувано. Псевдомембранозата напълно отсъства.

Нека честитим на В.Л бързото излекуване на дебелото черво !

Не може да не сме доволни от постигнатото – до този период от приложението на ЗРХТ, но не може и да не отбележим, някой смущаващи ни момента – особено при находката от колоноскопията ,даваща диагнозата.По-точно –няма нито дума за терминален илеум,а става въпрос за болест на Крон -?!?! Иска ни се да вярваме,че просто само от немарливост не е написано, защо не е прониквано и там. Макар,че дори и да е така,пак не звучи много добре. Не са взети снимки от колоноскопията - и при двата случая.

ЗРХТ продължава в свръх активен режим , но към 15.10.2018 г ще се проведе пълна контрола/за изчисляване по СКЕ на ЗРХТ/ + серологично изследване на показателите ASCA и ANCA . Така ще елиминираме смущаващите ни моменти в цялата тази факто логия. След контролата и изчислението,ще се прецени, от кога да се навлезе в профилактичен режим.


03.10.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.