Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

ДИАБЕТ 2 - Част 10

ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

 

Относно: обобщени резултати за ефективността на ТИРД -2 при терапията на З.Г. – Инсулинова резистентност - начало март 2018 г.

Статията ще даде информация за развитието на ТИРД 2 - при З.Г - Инсулинова резистентност. По долу, за яснота и прегледност, ще покажем развитието на процеса в графичен вид – три кратни глюконатоварващи - инсулинови тестове, за период март – септември 2018 г.

Инсулинов тест

От графиката ясно личат и вариациите на дозите на базовите препарати - основно на Трансглюкан 100. В серии 3 и 4 са провеждани тестове с намаляване на дозата на Трансглюкан с 50 % до пълно спиране за къси периоди. Целта е била само една – установяване на терапевтичното време , необходимо за трайно връщане паметта на клетките към инсулина.

Инсулинов тест

Вижда се, че консумацията на инсулин от клетката рязко се е увеличила, което доказва, че паметта на клетките към инсулина се възвръща. Дори след глюкозно натоварване, кръвната захар е с идеалните си стойности. Съобразно резултатите, считано от днешна дата, започва планово, постепенно намаляване дозата на Трансглюкан 100. Останалите синергисти са със следните промени - преустановява се Центин 100, замества се с Циклопин 100. Спомагателните – без промени. Следваща контрола – след 40-45 дена.


17.09.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

Вижте всички публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и Улцерозен колит, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза, Инсулинова резистентност, Диабет 2 и други заболявания.

Публикации >>>