Болест на Крон и УК - Част LXIII

Болест на Крон и УК - Част LXIII

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 63
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Информационна статия
Относно: Развитие на ЗРХТ и ЗРПТТ, допълнителна проблематика при тежките случаи на УК и Крон и съответните решения за преодоляването и.

От началото на създаването на ЗРХТ – февруари 2016 г. до настоящия момент, ЗРХТ и подраздела и ЗРПТТ претърпяха неминуемото усъвършенстване, продиктувано преди всичко от тежките случаи - съпътствани с не леки допълнителни заболявания. Излекуваните от УК и Болест на Крон - от февруари 2016 до сега, са шестнадесет лица с различна степен на поражения по СЧТ. Времетраенето на терапията - до пълно излекуване, /погледнато от страна на статистиката/ е от шест месеца до година, като при случаите с тежки инфламаторни поражения по лигавиците има и задминаване на година. В тази посока сме давали информация в целеви статии, но в процеса на времето и спецификата на някои от пораженията - особено един определен вид остатъчните такива, наложиха, да се даде обосновка и намери причинно следствената връзка. Повече от ясно е, че това пък веднага наложи създаването и на допълнителен препаративен арсенал, както и ново терапевтично решение - комбиниране на ЗРХТ с различна по времетраене ЗРПТТ. За прегледност, ще представим фотоси на някои от изключително сложните, дори трудни за възприемане аномални състояния.

1. Комбинаторика на дългогодишен УК с тежка ендометриоза, както и псевдопополипоза, вилозно аденомни доброкачествени тумори - След ЗРХТ и пълен курс ЗРПТТ. Показаното по-долу е отпаднало от дебелото черво при изхождане

2. Показаното е при Крон - след въвеждане на целева промивка и комбиниране на ЗРХТ със ЗРПТТ – отпадане при изхождане

3. Изключително агресивна /преканцерозна/ форма на УК - показаното на фотосите по-долу е преди ЗРХТ+ЗРПТТ.

Особено внимание обаче, ще отделим - и нагледно покажем, на един вид остатъчно поражение, което сравнено с паказаните видимо по тежки случаи, изглежда незначително, но е изключително упорито и е обект на особеното ни внимание. Задължителното е, заболелите да са с висока продължителност на заболяванете преди ЗРХТ, както и да са имали псевдополипи, да са ползвали кортикостероиди или имуносупресори. Това поражение най-често е в ректалната част, но както ще се види, може да е /при Крон/ и в други участъци.

4. При напълно излекувани 95 % лигавици в чревната система - остатъчен сегмент в ректалната част

5. При друг дългогодишен случай на УК - остатъчен сегмент /възстановена и регенерирана лигавична част около 80 %/

Най-характерната част е ясно видимия жълтеникав налеп, който при докосване пада и се появява кървене. Показаните остатъчни участъци, са след продължителна ЗРХТ, при тежки случаи на УК и Крон и вече регенерирана и излекувана голяма част от лигавицата - включително участъците с много по тежки поражения.

 


6. Остатъчен сегмент - При Крон и 95% излекувана и регенерираналигавица в стомашна и чревна с-ма

Проучвайки внимателно процеса - чрез допълнителни изследвания, включително и за маркерна активност, а също и хронологията на заболяванията, забелязахме, че това са преди всичко участъците, от където явно е започнало заболяването. Маркерните активности ни помогнаха да доизясним най-вероятния характер на този проблем. В повечето случаи,самият сегмент - обикновено с дължина 5-10 см и е на място, не характерно за израстване на псевдополипи. Това е и така, защото в повечето случаи този участък не е рязязвен, а е оточен, хиперемиран и лесно раним. Често и с признаци на начална атрофия, като при един от случаите, се забеляза, че отока е и поради алергична проява. Елиминиран бе елемента на директно бактериално огнище - не се повлиява от антибактериална терапия.
Спираме се точно на този проблем, защото той е в основата на сериозното увеличаване продължителността на терапията - при лицата с дългогодишно заболяване. Освен това, участъка от този вид е изключително упорит и трудно, бавно поддаващ се на цялостна регенерация на тъканта.
В процеса на проучването, паралелно следейки и маркерните активности - при целеви терапевтични третирания, се стигна до извода, че упоритостта спрямо регенеративната терапията, както и корелацията с показателите на маркерните активности /особено на М2 пируват киназа/ дават най вероятностния извод , че проблема е поради дълбоко, псевдополипоидно, изменение на цялата лигавица в този участък. При дълбоко, тежко инфламаторно увреждане на лигавицата - естествено най-характерно за участъка /напр - ректалната част при УК/, от където започва заболяването, това е напълно възможно. Псевдополипите, а също така и псевдополипоидното изменение на самата лигавица са преканцерозни състояния. Поради това, маркерното ни изследване дава и завишени показатели, иначе при ясно, колоноскопски видимо отсъствие, на каквито и да са морфологични изменения и отлично състояние на останалите участъци.
Гореизложеното незабавно наложи нов, допълнителен подход за целево третиране на такъв участък. При достъпност - примерно с промивен /клизмен/ р-р бе въведена модификация в препарата АТС 105 +, както и бе създаден принципно нов, олеозен тип – АТС 105 /олеозен/. Въведе се и допълнително, целево третиране по ЗРПТТ - паралелно със ЗРХТ. В момента имаме три лица с този проблем - двама с УК и един с Крон. Подавали сме информация, за отличните резултати от допълнителното приложението на новите ни препарати Трансглюкан 100, както и Далион 100, Псорил 2 . Чрез тях рязко повишаваме интезивността на противовъзпалителното въздействие, подтискането на TNF фактор, противотуморната защита. Това довежда до възможността ЗРХТ да навлезе по бързо в най-важният си - регенеративен режим. Естествено, не подценяваме фактът, че така, изпреварващо можем да прекъснем проблематика, която в тези случай, може да се трансформира до животозастрашаваща.


05.08.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.