Болест на Крон и УК - Част LXІІ

Болест на Крон и УК - Част LXІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 62
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати за много кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при Н.К. – Улцерозен колит !!!

Н.К. - диагностициран 2017 – Улцерозен колит, тежка псевдополипоза, стеноза на колона. Започнал ЗРХТ – май 2018 г в активно,обострено състояние. До настоящия момент - свръх активна фаза на ЗРХТ с постоянен прием и на Трансглюкан 100, поетапно елиминиран (за 30 дена) Имуран, приложен и частичен курс ЗРПТТ. Проведена контролна колоноскопия – 23.07.2018.

Резултати при диагностициране – преди ЗРХТ

Колоноскопия

Находка – Огледана част от колона, до флексура лиеналис – достигна се до стенотичен участък (невъзможно е да се премине), около който лигавицата е хиперемирана,осеяна с множество псевдополипи, намален до заличен съдов рисунък. В останалите участъци – лигавицата е умерено хиперемирана, намален съдов рисунък с единични плоски ерозии,контактно ранима. Умерено изразени, възпалени, некървящи вътрешни хемероиди.

Диагноза - Улцерозен колит Е 3,S 2 . Стеноза на дебелото черво - флексура лиеналис. Възпалени вътрешни хемероиди. Масирана псевдополипоза.

Хистологична и иригографска диагноза - Хроничен улцерозен колит (ХУХК) – активна фаза.

Контролна колоноскопия – юли 2018 г

Находка – "…При настоящата колоноскопия се установи значително подобрение в ендоскопскската находка –описаният при предходното изследване стенотичен участък се преодоля ендоскопски и се огледа целият колон.Видяха се множество зарастнали язвени участъци/цикатрикси/,както и множество псевдополипи –най изразено в колон трансверзум и колон асцендес.Цекум и Б.клапа – нормална лигавица ,без морфологични изменения ...".

Изключително добри резултати за краткия период на приложение на ЗРХТ. Рязко подобрено общо състо яние. Стенозата е редуцирана,проходимостта е чувствително подобрена, елиминирани са язвите и не малка част от псевдополипите.

ЗРХТ продължава в свръх активен режим + Трансглюкан 100. Ще се проведе и още един пълен курс по ЗРПТТ.


29.07.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.