Болест на Крон и УК - Част LXІ

Болест на Крон и УК - Част LXІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 61
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при П.И. – Болест на Крон !!!

П.И. - диагностицирана 2017 - Болест на Крон.

Придружаващи заболявания - гломерулонефрит, хеман гиоми на черен дроб.

Започнала ЗРХТ 09.02.2018 г. Свръх активна фаза на ЗРХТ - до настоящия момент, като е прилаган и един курс ЗРПТТ. Проведена финална колоноскопия - 09.07.2018.

Резултати при диагностициране – 2017 г

Колоноскопия

Ендоскопска диагноза – В огледаната част от терминален илеум множество афтоидни лезии.По целия колон –най много в сигма множество дивертикули. Диагноза – Болест на Крон с локализация в терминален илеум.

Хистологична диагноза - Болест на Крон с локализация в терминален илеум

Колоноскопия след ЗРХТ – юли 2018 г

НаходкаТерминален илеум – нормална лигавица без морфологични изменения.

Нека честитим излекуването и на П.И !!

ЗРХТ продължава в профилактичен режим до 30-ти август 2018 г. Следва прекратяване на терапията.


12.07.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.