Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението и
Математичен модел за контрол на ефективността

Част ІІІ

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Резултати от приложението на ЗРХТ при БК - 23.02.16-31.03.16

В настоящата част ще обобщим резултатите от прилагането на ЗРХТ до 31.03.2016, като наред с това, ще приложим системата за контрол на ефективността й - в смисъл, до каква степен са постигнати защитните и регенеративни възможности на ЗХРТ, особено в терминалния илеум и в дебелото черво. Системата за контрол на ефективността на ЗРХТ - за краткост СКЕ, описана в част II, включва наблюдението на следните основни показатели- за регенеративните процеси:

 1. Индиректно - наличие или липса на стеатореа /10,5 или 1/
 2. Индиректно - консистенция при дефекация /от 0 до5/
 3. Вит В12
 4. Вит D3
 5. Креатинин
 6. Среден обем тромбоцити - MPV
 7. Стойност на калпротектин

Показателите за степента на подтискане на възпалителните процеси:

 1. СУЕ
 2. Реактивен протеин
 3. Левкоцити
 4. Моноцити
 5. Еозинофили

От физикалните изследвания, с които разполагаме, както и обективното състояние на А. Д.,  можем да заключим, че активизирането на БК е след 16.10.2015 г. От тази дата е видно и началото на преданемичното състояние, както и активизирането на възпалителния процес, също и резултатите при антибиотичната терапия до приемането за болнично лечение - 18.02.2016. Начало на ЗРХТ - 23.02.2016

Показатели при терапията на болест на Крон

Терапия болест на Крон - Реактивен протеин

Терапия болест на Крон - СУЕ референтна стойност

Терапия болест на Крон - MPV референтна стойност

Терапия болест на Крон - Ке при ЗРХТ референтно

Терапия болест на Крон - Критерий дебело черво

Терапия болест на Крон - Критерий тънко черво

От графиките е видно рязкото влошаване на състоянието от октомври 2015 до февруари 2016 включително. От трите показателя личи, че след лечението и дори само след 10 дена ЗРХТ, реактивния протеин се нормализира, СУЕ и MPV са влезли в нормите. Веднага личи важността на визирания от нас показател MPV. За разлика от СУЕ и донякъде реактивния протеин, единствено той, за периода 22.01.2016 - 19.02.2016 /през който има и антибиотични лечения/ поддържа влошени стойностите си и показва, че провежданото лечение е само с частичен ефект, а заболяването дори се влошава. Всичко това напълно корелира и с действителното състояние на болния - диарии, колики, болки температура, изнемощяване. Не случайно, ползвайки теорията на подобието, този показател е включен в системата ни като с голямо значение /за оценката на степента на регенерация и състоянието на поразените участъци/. Отношението на стойностите на реактивния протеин и MPV - определят важен показател /коефициент/, който в крайната си формула, чрез въведените от нас в него подкритерии от креатинин и левкоцити, носи ценна информация за състоянието на поразени участъци в двете посоки - като степен на възпаление и функционалност едновременно. Условно е наречен от нас Ке - коефициент на ефективност на ЗРХТ. При използването на стойностите на реактивния протеин, трябва да се има пред вид, че те са много по вариативни, ако има бактериални фактори, отколкото, ако са вирусни.

В приложението на критериите за база се приемат пораженията, установени след последната преди ЗРХТ видеоколоскопия и хистология.

      Ке ≥ 1.9

- В противен случай, според стойността си надолу, показва степента на уврежданията като възпаление, както активността и размера им в чисто физичен смисъл.

Въведеният от нас показател Ке, индиректните фактори от стеатореа и консистенция при дефекация, съвместно с резултатите от стойностите на вит. В12, вит. D3, желязо, моноцити, левкоцити, креатинин и калпротектин, може да се моделират математически като коефициенти и критерии, даващи много висока вероятностна оценка на състоянието - възпалително и функционално, на стомаха, илеума и дебелото черво, при воденето на ЗРХТ, както и при профилактичното й приложение. Необходимо е един път на месец, да се провеждат посочените в таблицата изследвания - което съобразна действащата у нас система, за съжаление, ще създава проблеми, но все пак преодолими. Подготвяме електронна таблица на математическия модел, в която съобразно датите се въвеждат стойностите. Резултатите с оценка на състоянието в тънкото и дебелото черво - "опасно", “общо влошаване“, “влошаване на стабилното състояние“, „стабилно с малки по размер остатъчни възпаления и начална регенерация“, “стабилно - не променящо се“, стабилно с малки по размер остатъчни възпаления в илеума и начална регенерация“, „стабилно с напредваща регенерация в дебело/тънко черво“, стабилно с напредваща регенерация в целия тракт“, „много добро с регенеративно стабилизирани поражения“, /както и предполагаме, че ще се наложи - и "напреднала регенерация с мукозно оздравяване"/ излизат автоматично. Принципно, ЗРХТ предвижда и поне веднъж годишно, дори и при добро и отлично състояние, да се провежда профилактичен прием на антибиотик, включващ и подтискане на Хеликобактер, Ешерихия коли и ентеробактерии - консултиран с лекар. По наше мнение, това може да е продукта РОДОЖИЛ - съдържащ макролида спирамицин и метронидазол. При тази профилактика се повишават приемите на Ентеросан 2000 и Ентеросан 44 - отново до максималните. При вариации на Ке поради леко нарастнали С-РП и СУЕ - превантивно може за една-две седмици да се приемат капсули (Uncaria tomentosa). Състоянието - "влошаване" според посоката си - тънко или дебело черво, веднага трябва да води след себе си съответната корекция на ЗРХТ, допълнително изследване и блокиране на възпаленията.

МОДЕЛИРАНИ КРИТЕРИИ НА ЗРХТ

Критерии ДЧ Кдч

Референтни стойности ≥ 9 - 13,14,15…… до ∞ / безкрайност /

 • 9.0 - 10,0 - показва начало на влизане на ДЧ в нормален режим
 • 10 - 12 - добро - затихнали възпаления, течащи регенеративни процеси
 • Над 12 - стабилно с напредваща регенерация в дебелото черво

Стойностите под 9.0 - категорично показват, че има остатъчни /или новоформиращи се/ активни възпалителни и дегенеративни процеси. До настоящия момент на математическото моделиране - в стойностите над 9,0 този показател е много високо вероятен в оценката на затихване на възпаленията /над 90 %/, както и регенерацията на тъканите в дебелото черво - УК и Крон. В стойностите под 9,0 при УК също, а при Крон с увреждане и на илеума, показателя също е високовероятен, но внимателно се следи и съпоставя с развитието и на Ктч.

Подкритерии ДЧ - калпротектин - 50 мг/кг . При добри показатели на Кдч и Ктч е определящ за влизането в степен - „висока регенерация с мукозно оздравяване“. За целта е въведен подкритерии Ккп.

Ккп - Стойноста му 1,0 и под нея - е стойност за напълно здрав човек.

За съжаление, анализът за калпротектин се влияе от много фактори, можещи да компроментират стойностите му. Такъв фактор, включително, са и нестороидните противовъзпалителни препарати. Даването на проба е свързано с двудневна предварителна подготовка /диета/, спиране на лекарствените продукти - а то не винаги е препоръчително.


0 - диария
1 - диария до 1 път дневно
2 - периодично - не всеки ден
3 - без изразена диария, с подобрение на консистенцията
4 - нормална, полутвърда дефекация
5 - нормално твърда консистенция при дефекация /един път на ден/

Критерии илеум Ктч

Референтни стойности - ≥ 0,76 - 2,3,4,… до безкрайност

Стойностите от 0,76 - 3.0 - дават указание за състояние - „стабилно с малки по размер остатъчни възпаления“ - съпътствани и от преданемични състояния, анемия или авитаминози - В12 , D3 , А , Е и К.

Стойностите в диапазона от 3,0 - 9,7 – силно се повлияват от овладяването на авитаминозите, но дават състояние – „стабилно с напредваща регенерация в тънкото черво“.

Стойности от 9,7 нагоре дават указание за сериозно по мащаб възстановяване на лигавицата/ и в стомаха/ и липса на активни възпалени участъци!!! ВАЖНО – кръвните проби се дават без да са приемани Вит. В12 и D3 поне един ден преди това!!!

Стойностите под 0,76 – указание за проблеми - неовладяни или започващи нови дегенеративни процеси, анемии и възпаления. Колкото са по надолу, толкова по тежко е състоянието на лигавицата и стените на ТЧ.

За А.Д - в този месец, предстои и нова, за съжаление неотменна манипулация, която се явява като сериозен провокативен експеримент със ЗРХТ - с възможност за бактериално замърсяване. Това налага болнична манипулация. Поради тази причина, плануваното изследване на показателите, ще се проведе в самия край на месеца или преди манипулацията - или поне два дена след манипулацията. В ЗРХТ е предвидена двудневна превантивна корекция - увеличаване защитата на лигавиците и дозата на антибактериалните противовъзпалителни компоненти.

 

Промени и допълнение на хранителния режим – период 17.03.16-31.03.16

Провокативни тестове

1. Домашно квасено кисело мляко 150 гр – 19.03.2016. Реакция - няма. Теста повторен. Реакция няма. Забележка - подбраното сурово мляко, след кипване, е доварявано 10 мин. Закваска - Хармония, количество 1,5-2,0 % спрямо свареното мляко. Включено в общия хранителен режим
2. Натурален сок от портокал /без захар/ 100-150 мл - 22.03.2016. Реакция няма. Нов тест - реакция няма. Включен в общия хранителен режим.
3. Пържени картофи - 100-150гр/ в система за нискомаслена среда - ТЕФАЛ/ -20.03.2016. Реакция няма. Теста повторен на 21.03.2016. Като вид, с количество 200-250 гр - включени в общия хранителен режим .
4. Печен сандвич с шунка-бут и кашкавал - Реакция - и след втори тест - няма. Включен в общия хранителен режим.
5. Хлебче с маслини - от търговската мрежа - 20.03.16 - Реакция - няма.
6. Свински котлет печен - предварително маринован/ябълков оцет, кипната вода и мед/ - 25.03.2016. Реакция - няма. Включен в общия хранителен режим.
7. Карфиол, моркови броколи - замразени Бондуеле - 31.03.2016 приготвени на пара, заляти с малко краве масло. Реакция - няма. Включени в общия хранителен режим.

Плодове и зеленчуци - поетапно заложени след тестове в общия хранителния режим - 23.02.16-31.03.2016 г

1. Сок от ябълки, печени ябълки
2. Манго - белено
3. Сок от портокал
4. Картофи – печени или сготвени в супи и ястия
5. Ориз - в супи и сготвен
6. Тиква - печена и варена
7. Сок от моркови
8. Сок от зеле
9. Банани
10. Пържени картофи
11. Целина в телешко варено - махната след сваряването
12. Магданоз - в супи
13. Моркови - в телешко варено
14. Маслини, паста от маслини
15. Карфиол и броколи - на пара

Млечни продукти и яйца - поетапно заложени след тестове в общия хранителния режим - 03.03.16-31.03.2016 г

1. Сирене зряло
2. Кашкавал зрял
3. Домашно квасено кисело мляко
4. Яйца - твърдо сварени

МЕСО и мазнини - поетапно заложени след тестове в общия хранителния режим - 03.03.16-31.03.2016 г

1. Пилешко - в супи и печено
2. Младо телешко - в супа и кайма за сандвич тип „Принцеса“
3. Свинско - каре, като печена пържола
4. Пилешки черен дроб - с ориз, печен
5. Свински котлет - печен
6. Риба - печена
7. Растително олио - в количества до 20-30 гр в ястията
8. Мазнините от висококачествен кашкавал и сирене
9. Мазнините от маслините
10. Мазнините от рибата
11. Мазнините от месото
12. Набора от ненаситени мастни киселини в АТС 100 и АТС 101

ВЪГЛЕХИДРАТИ - Без дизахариди !!!

1. Глюкоза
2. Горски мед - горски цветя
3. От хляба
4. От картофите
5. От ориза

Хлебни изделия - поетапно заложени след тестове в общия хранителния режим - 03.03.16-31.03.2016 г

1. Бял хляб - термично обработван
2. Бял хляб - престоял един ден
3. Бяло брашно - в заливка

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗРХТ
ЗА ПЕРИОДА 23.02.16 - 31.03.16

1. Общо физическо състояние на А.Д.
- Много добро, наддаване по тегло, без нито един позив на колики, температура /освен при грипа/, диария и стеатореа, болки. Голям апетит - дори и след прекараното вирусно заболяване /грип/.
- Хранене - постепенно е доведено до почти нормалното по вид и калоричност - с внимание към количеството на еднократните приеми. Всяка допълнителна по вид храна, е след воденето на провокативен тест и изчакване. В тази насока, за периода, ЗХРТ е постигнала всичко във възможно най висока степен.

2. Съгласно СКЕ на ЗРХТ - постигнати резултати
- Преди всичко - по време на вирусно заболяване и след него излязъл херпес - СЕРИОЗНА, ПРЯКА РЕАКЦИЯ НА ЧРЕВНАТА СИСТЕМА НЯМА!!!! СКЕ отчита изменения в два параметъра /говорещи за вирусното заболяване - и установено стоматологично/, но не отчита нито едно тревожно отклонение в регенеративните параметри, а обратното - стабилизират се.
- В хронологията, СКЕ показва, че сериозен провокатор на заболяването /и влошаването на състоянието/ е E.coli /много вероятно E.coli enteroinvasive(EIEC), E. coli enteroaggresive (EAEC)/ - установена в периода октомври-ноември 2015 г. ЗХРТ е съобразена и с това - превантивно се приемат съответните добавки, мерки за хигиена.
- Оценка на състоянието по СКЕ на ЗРХТ - съобразно формираните критерии

 • Коеф на ефективност ≥ 1,9 - 2,64 - 2,28
 • Критерий тънко черво ≥ 0,76 - 2,24 - 9,72 или от - „стабилно с малки по размер остатъчни възпаления в илеума и начална регенерация“ до „стабилно с напредваща регенерация в тънко черво“
 • Критерий дебело черво ≥ 9,0 - 10,33 - 12,26 - или „стабилно с напреднала регенерация в дебелото черво“

При коефициента на ефективност лекото понижение /но в добрия диапазон/ е във връзка с прекараното вирусно заболяване - има леко покачване на C -реaкт. протеин и СУЕ - или съобразно нивата - минимален по мащаб процес /веднага е направен дори и стоматологичен преглед - има проблем с малък гранулом в корен на зъб с пломба и изваден нерв/, но при левкоцити, лимфоцити и моноцити - в норма. Нарастналия креатинин, хемоглобин, желязо, вит В12, вит D3 /който расте, макар и още не в нормата/ напълно подкрепят дадените от СКЕ заключителни състояния за протичащите регенеративни процеси. Въпреки това, превантивно по ЗРХТ - две седмици се приемат капсули Варбургия. Авитаминозата - В12 е овладяна, пред анемичното състояние е елиминирано - хемоглобин, еритроцити, хематокрит и желязото са в нормата. Стойността на вит В12 дава допълнителни указания, че факторът на Касъл и лигавицата в стомаха са в рязко подобрено състояние. Съдържанието на D3 расте, но нормата не е достигната - нарастването спрямо 03.03.2016 - е с 22%.

В ЗРХТ взети мерки - продължава се с повишаване приема на D3 - до 6600 -7000 ед.дневно. Продължава се приема на калций с D3 и К , както и на другите мастно разтворими витамини. Вит. В12 - само нормален прием с В-комплекса. Преустановено вливането на желязо на 15.03.2016 - остава само прием на хр. добавка с желязо. Приемите на базовите АТС 100 и АТС 101 продължават съвместно с всички останали компоненти. След 30-40 дена ще бъдат публикувани и последващите /събразно СКЕ на ЗРХТ/ резултати,както и електронната таблица за самостоятелно изчисляване на критерийте.

08.04.2016 г. -  инж.химик А.СтояновВиж още по темата за терапия и лечение болестта на Крон:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болест на Крон.