Болест на Крон и УК - Част LX

Болест на Крон и УК - Част LX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 60
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати – гастро и колоноскопски потвърдени и при О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод, Гастродуоденит !!!

О.О - диагностициран 2013 – гастро и колоноскопски ,както и хистологично установени Баретов хранопровод/Баретова метаплазия/, Гастродуоденит, Болест на Крон . Започнал ЗРХТ юни 2017 г . Свръх активна фаза на ЗРХТ – до април 2018,като допълнително е прилаган и наш целеви препарат АСЕ 100 – за хранопровода и стомашната лигавица . От май - профилактична фаза на ЗРХТ. Проведена контролна гастро и колоноскопия – 29.06.2018

Резултати при диагностициране – 2013 г

Гастростроскопия - 2013

Ендоскопска диагноза – Рефлукс.Баретова метаплазия. Гастродуоденитис еритемоескудатива.
Хистологична диагноза Дб 66592 – Баретов хранопровод. Хроничен гастрит. Хеликобактер – положителен.

Колоноскопия – 2013

Ендоскопска диагноза – Болест на Крон –терминален илеит.Хемероидес инт.инфламата .Взети биопсии от афтоидни и псевдополипоидни зони .
Хистологична диагноза Дб 5700 - Възпалителна дебелочревна болест –Болест на Крон

Чрез целеви статии сме давали информация за хода на терапията при О.О . За сега ще се ограничим с подробностите по хода на терапията,като по долу представим сравнението с резултатите от гастро и колоноскопията след ЗРХТ – 29.06.2018

Находка – гастроскопия 29.06.2018 г

Хранопроводпроходим,лигавицата по цялата дължина е с нормален едндоскопски аспект,без морфологични промени.
Стомах - нормален обем и форма,лигавицата по цялата дължина на стомаха е с нормален ендоскопси аспект,без морфологични промени.
Булбус дуодени и визуалицзиращата се постбулбарно тънкочревна лигавица/фотос 2/нормален ендоскопски аспект,без морфологични промени.

Изключително добър резултат!! Интестиналната метаплазия е преодоляна,лигавиците по хронопровод,стомах и дуоденум са напълно здрави и функционални. На фотос № 2 дори ясно личат възстановените чревни власинки – в началото на тънко черво. Да честитим излекуването на О.О !!!

Находка колоноскопия – 29.06.2018 г

Дебело черволигавицата на дебелото черво по цялото си протежение е с нормален ендоскопски аспект без морфологични промени.

В проксималната трета на колон трасверзум има фиксирано и усукано прегъване на червото,няколко плитки дивертикула без прояви на възпаление – фотос 7.

Отлични резултати след ЗРХТ !!! Нека и тук честитим излекуването на О.О !!

Тънко червов част от терминален илеум лигавицата е с умерена атрофия и наличие на мръсно белезникав налеп –фотоси 8 и 9 . Други морфологични промени по огледаната част няма

Отлично се вижда че всички абцеси,язви,ерозии,псевдополипи и лезии са елиминирани . ЗРХТ продължава в целеви тънкочревен режим до август 2018 г – за дорегенериране на лигавиците в тези участъци – фотос 8 и 9. Следва прекратяване на терапията – ще подадем целева статия за приключването..Предстояща е и финална колоноскопия на Л.Ц - Болест на Крон.


30.06.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.