Болест на Крон и УК - Част LІХ

Болест на Крон и УК - Част LІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 59
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Н.Ц. – Крон и Я.С. – Улцерозен колит вече са само във временен профилактичен режим (след излекуване) на ЗРХТ. В профилактичен режим (преди финална гастро и колоноскопия) е и О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод,

Относно: някой разяснения, относно самоволното временно прекратяване на ЗРХТ, нови разработки за препаративното осигуряване на ЗРХТ (също и ЗРПТТ), нови терапии.

Нека честитим излекуването на Н.Ц и Я.С.!!! И при двата случая сме имали сериозна проблематика, наложила увеличаване времето на терапията, но и в случая, целта е постигната. Изключително сериозното отношение към ЗРХТ, спазването на приемите по видове препарати,месечни коннтроли – това бе характерно и двете лица. Но за интересуващите се, това е видно, има подробни целеви статии – от началото да края на терапията им. Точно за това ще си позволим да дадем информация за обратното - самоволно прекъсване на ЗРХТ, макар и временно,но това временно го разбираме от лицето, едва когато влоши състоянието си. И това, примерно, го прави човек на финала на терапията – при вече рязко подобрено състояние, по-точно - на прага на пълното излекуване. Това лице винаги е влизало в категорията ни на тежките случай на Крон – пускали сме не една статия за Л.М. и неговият тежък случай, борили сме с вторичния му имунодефицит и тежкото премахване на имуносупресорите. И резултатът е на лице – на финала на терапията е. В тази посока, искаме дебело да подчертаем, че при такъв случай преустановяваме терапията ЗРХТ напълно. До сега, за две години ЗРХТ, сме преустановили терапията на четирима. Явно ще стават петима.

Позволяваме си отново да кажем това,тъй като ЗРХТ вече излекува от Крон и Улцерозен колит 15 заболели. В момента близо 50 човека се ползват от ЗРХТ и другите и подсистеми. Ще направим компромис само при П.И. –болест на Крон, съпътстван от гломерулонефрит, тъй като бяхме уведомени за причината на краткото прекъсване.  ЗРХТ изпълнява предназначението си само в пълния си вид. Всичко останало не е ЗРХТ. Ние имаме отношение, както и отговорности, само при прилагането ЗРХТ в пълния и вид, влючително и контролите за следене на процеса. Всеки, който счита, че ще води ЗРХТ, както си пожелае, по-добре избщо да не опитва да започва. Във всички случай, дори да е започнал, ние ще прекратим терапията му. "И без това вече сме и изключително претоварени. Можем отлично да следим кога привършват препаратите – за всеки по датата на издадената фактура на пратката знаем кога ще свършат препаратите и е необходимо да се започнат нови.

Както интересуващите се са забелязали, при воденето на ЗРХТ се появиха нови препарати и варианти на главните ни такива. Това са Трансглюкан 100, Далион 100, Псорил № 2, модификации на АТС 104 и АТС 105 (промивен р-р). В тази ни дейност благодарим на ползващите ЗРХТ Т.П., Г.И., М.Т., М.М., отскоро и М.Г., при които особеностите на основното заболяване – придружено с тежки съпътстващи заболявания, както и навлизане във фистулизиращи фази и др., за това, че приеха и приложиха новите хр. добавки и препарати за първи път. Ефективността им е висока, решават проблема с някой от спецификите на заболяването - особено, когато е дългогодишно. Новите ни препарати са напълно безвредни хр.добавки.

Видно е, за интересуващите се, че вече отворихме нова поредица за терапията ТИРД 2 - Терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2. Успехите ни в тази насока са изключително добри ! Предстоящо е публикуването на статия с новите резултати от терапията при Диабет 2. Инсулиновата резистентност – както е видно от приложените резултати в публикациите ни, е победена.

Считано от месец май, започна и експерименталната ни терапия за лечение на ПСОРИАЗИС - прилагаща се с информирано съгласие от Т.К. и Н.Б. Първоначалните резултати са много обещаващи. При терапия, постепенно се оформи препаративния арсенал Трансглюкан, Конитин, Хизитол, В-тиамин, Псорил 1 и Псорил 2 и Псорил – обмазващ.


13.06.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.