Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІV

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІV

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

ДИАБЕТ 2 - Част 4

ТИРД 2 (терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2)

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

 

Относно: Приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Настоящата статия ще даде информация за базовото състояние на започнал ТИРД 2 - Т.К. - Диабет 2.

На 04.05.2018 г. бе проведено разширено изследване и контролен глюкотолерантен тест - преди започване на ТИРД 2.

Даваме базовите резултати по-долу :

терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2

Контролата недвусмислено показва, че вече има и сериозно понижено производство на инсулин, като наред с това, той и не се разпознава и използва от клетките. Напълно липсва рязкото повишаване на производството му при принудителното глюкозно натоварване. Вижда се,че и резистентността на клетките към инсулина е много висока. Тези резултати наложиха наред с приложението на Трансглюкан 100, Хизитол, В –тиамин и Конитин 100 - целящи преустановяването на инсулиновата резистентност,да предвидим и приложението на нова наша разработка - хр.добавка - Вадилан 100 с цел, да се повиши и производството на инсулин. В спомагателната за целта терапия, бе приложена и цяла серия от препарати, целящи да покрият лабораторно установените дефицити - на витамини,микроелементи и др. ТИРД 2 бе започната от 12.05.2018 г. Предстояща е първата контрола - в рамките на 13-16.06.2018 г .

Трябва да споменем, че е предстояща и контролата на М.Т. (информацията е в част № 3) - след ТИРД 2 показал пълно елиминиране на инсулиновата резистентност. В случая на тази контрола, ще се засекат резултатите след 30 дневното пълно преустановяване на терапията ТИРД 2. Целта е да установим до каква степен можем да постигнем не само терапевтичен ефект за контролиране и подтискане на резистентността, а и напълно лечебен - прекъсване на инсулиновата резистентност завинаги. Случаят на М.Т. е комплексен и сериозно обременен - с дис или свръх функции на жлезите с вътрешна секреция.

Предстояща е и третата месечна контрола на З.М. - част № 1 и № 2 .


23.05.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

Вижте всички публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и Улцерозен колит, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза, Инсулинова резистентност, Диабет 2 и други заболявания.

Публикации >>>