Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 58
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати - колоноскопски потвърдени и при Я.С. – Улцерозен колит !!!

Я.С. - диагностициран с Улцерозен колит 2014 - колоноскопски установени увреждания (многобройни крипт абцеси, ерозии, язви и лезии). 2015 - 2016 г - болестта търпи развитие, независимо от провежданото стандартно лечение (Салофалк, кортикостероиди, буденофалк пяна).

Започнал ЗРХТ - в обострено,тежко състояние - април 2017 г. Я.С. е от групата на лекуваните и с кортикостероди - преди започване на ЗРХТ - и тук отново ясно личи завишаване времетраенето на ЗРХТ. Данните по СКЕ на ЗРХТ през април 2018 вече показваха, че Я.С. е навлязъл в диапазоните на излекуване. На 11.05.2018 бе проведена финална колоноскопия.

Ендоскопска находка:

  1. Терминален илеум - лигавицата на на огледаната част от илеума е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени
  2. Цекум,колон асцендес и колон трасверзум и проксималната част на сигма - лигавицата е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени
  3. В най дисталнатачаст на сигма и в част от ректум - на фона на нормална лигавица се установява единични участъци с лек оток и хиперемия без други морфологични промени - фотоси № 1 и № 5
  4. Червото в областта на сигма и около двете флексури е с допълнителни нагъвания,което технически затруднява изследването и на моменти води до появата на неприятно усещане, но и в тези зони лигавицата е нормална
  5. Запазена хаустрация по цялата дължина на колона. Други морфологични промени няма.

Прилагаме фотоси:

Улцерозен колит
Улцерозен колит
Улцерозен колит
Улцерозен колит

Отлично се вижда че всички абцеси, язви, ерозии и лезии са елиминирани и напълно регенерирани. Я.С. след 30 дена финализира ЗРХТ и преминава в 40 дневен профилактичен режим. Следва - СКЕ на ЗРХТ (за фиксиране на излекуването) и преустановяване на терапията.

Предстояща е финална колоноскопия - също на един от сложните случай О.О. - Болест на Крон + увреждане на хранопровода - Баретов хранопровод. Финалните данни по СКЕ на ЗРХТ и тук са отлични - ще се публикуват след излизане на резултатите от гастро и колоноскопията (с придружаващи фотоси).


17.05.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.