Болест на Крон и УК - Част LVІІ

Болест на Крон и УК - Част LVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 57
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати - колоноскопски потвърдени и при Н.Ц. – болест на Крон !!!

Н.Ц. - диагностициран с болест на Крон 2011 - колоноскопски установени увреждания (лезии,атрофични участъци) в терминален илеум. 2015 г - болестта търпи развитие, независимо от провежданото стандартно лечение (Имуран и т.н.) - установени колоноскопски и увреждания в цекум, сигма и ректум.

Започнал ЗРХТ - дългогодишен Крон в обострено, тежко състояние - юни 2017 г . Случаят на Н.Ц. бе обременен и от съпътстващо заболяване - Таласамия. Н.Ц е от групата на лекуваните с имуносупресори и кортикостероди - преди започване на ЗРХТ. Данните по СКЕ на ЗРХТ през април 2018 вече показаха, че Н.Ц е навлязъл в диапазоните на излекуване. На 10.05.2018 бе проведена финална колоноскопия.

Ендоскопска находка:

  1. Терминален илеум - лигавицата на на огледаната част от илеума е с нормален ендоскопски аспект,без морфологични промени
  2. Цекум,колон асцендес и колон трасверзум - лигавицата е с нормален ендоскопски аспект,без морфологични промени
  3. Колон десцендес - на фона на нормална лигавица се установява една гънка с лек оток и хиперемия без други морфологични промени (фотос № 3)

Прилагаме фотоси:

Финална колоноскопия

Финална колоноскопия

Финална колоноскопия

ЗРХТ при Н.Ц преминава в 45 дневен профилактичен режим – следва преустановяване на терапията поради излекуване.

Предстояща е финална колоноскопия - също на един от сложните случай Я.С. - Улцерозен колит - напреднала фаза. Финалните данни по СКЕ на ЗРХТ са отлични - ще се публикуват след излизане на резултатите от колоноскопията (с придружаващи фотоси).


15.05.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.