Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част IІ

Защитно-регенеративна хранителна терапия /ЗРХТ/ след активно болнично лечение и система за контрол на ефективността по време на приложението ѝ
Част ІІ (част І виж тук >>>)

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Продължавайки с проучванията на генезиса и съпътстващия вътрешночревен химизъм на заболяването, все повече личат системно допусканите пропуски след болничното активно лечение, както и в причините водещи до активиране на формирането му. Не можем да се съгласим, че има една стройна система за ремисионна терапия, която да е приложима за всички боледуващи от заболяването. Естествено, че различната степен на поражения на дадени участъци - както по обем така и по вид, биха видоизменили част от многокомпонентната система на прилагананата в нашия случай защитно-регенеративна хранителна терапия-за краткост /ЗРХТ/, но това би било само по отношение начинът на прием и продължителността му. При ремисионните извънболнични състояния цари пълен хаос - колкото са заболелите , толкова са и начините на профилактики, диети и поддържащи терапии на принципа опит-грешка. За пример - не се е обръщало сериозно внимание на един допълнителен важен фактор - предвиден от ЗРХТ, а по точно вит.К. Липсата му дори може да провокира болест на Крон . Обратното също е вярно - при Крон започва пък дефицитът му - както е и за всеки друг мастно разтворим витамин. Това са азбучни, напълно логични изводи - дори и само от чисто химична гледна точка, но не им се обръща внимание. Видимо e, че при ремисията трябва да се наблегне и върху по-доброто усвояване на мазнините. За приеманите вит.А, Е, D3 и К е необходима среда разтворител. Липсва систематика, която гарантирано да подобри ремисионното състояние - в смисъл, да гарантира и рязко да увеличи продължителността му, както и дори да възстанови напълно по слабо засегнатите участъци. Пример с вземането на D3 - съдържанието на D3 в кръвта е фактор, по който може да съдим за степента на регенерация на лигавиците или липсата ѝ, както и дали е подсигурено минимално необходимото количество мазнини - като разтворител. Това индиректно връща и към ефективността на добавките, които облекчават възприемането на мазнините.

Такъв показател - за състоянието на лигавиците и факторът Касъл, е и проследяването на вит. В12. Контролът му може да информира за ефективността на прилаганите регенеративни и цикатридни компоненти. Нещата не бива да се вършат "на сляпо" или просто да се взема всичко, което има някакво отношение към чревната система. Не може да не се държи сметка за реакционните взаимодействия на самите компоненти, както и в каква среда се извършват. Повечето хранителни съставки се резорбират след ензимно разграждане още в проксималната част на тънкото черво. Да не се забравя обаче, че витамин B12 и жлъчните киселини, се резорбират само в илеума. В дебелото черво се резорбират само вода и електролити, което също дава възможност, индиректно да се наблюдава протичането на регенеративните процеси и там. Трябва да е ясно, каква да е формата /и средата/ на компонентите на ЗРХТ, за да могат да достигнат непроменени и да се задържат на съответното място. При УК, а и при някой форми на Крон, доста ефективни ще бъдат и аналните форми на прием - особено на цикатридните компоненти. Сериозен маркер за ефективността на ЗРХТ е и анализът със стойност на калпротектин. Фекалният калпротектин /ФКП/ е белтък, който съставлява почти 60% от цитоплазмените белтъци на неутрофилните гранулоцити. Те са клетките, които първи се отправят към мястото на възпаление. Освободените ензими от гранулите в тяхната цитоплазма целят унищожаването на патогенните микроорганизми. При наличие на възпаление на чревната стена, гранулоцитите мигрират през нея, подлагат се на цитолиза, при която се отделя калпротектин в чревния лумен и може да бъде открит във фекалиите. Там той не се разгражда от флората и е стабилен до 7 дни. Концентрациите му са значително повишени при редица чревни заболявания - улцерозен колит, болест на Крон, инфекциозен ентероколит, девертикулит, възпаление на червата, причинено от прием на нестероидни противовъзпалителни медикаменти - такъв е и 5 - АСК, полипи, както и при колоректален карцином. В ЗХРТ е предвидена защита от възпаления причинени от нестероидни противовъзпалителни медикаменти. Тук не бива да се бъркат понятията - 5-АСК действа чрез подтискане на цитокините активиращи възпаленията, но принципно, като производно на салициловата киселина, при дълга употреба, може да раздразни лигавиците по чисто физико-химичен начин. А употребата му, както е известно, е важна и много продължителна. В заключение, ФКП е лесен за изследване и надежден биомаркер за оценка на възпалителната активност при болни с БК и проследяване на ЗРХТ, като особено ценно негово приложение, е възможността нормалните, или близки до нормалните стойности/за здрави хора 30-40/ при ремисия, да служат за установяване на мукозното оздравяване. Важен диагностичен, както и информационен показател за ефективността от прилагането на ЗРХТ/по отношение на възпаленията/ при Крон е и реактивния протеин. Резултатите от мониторинга на C-реактивния протеин при Крон могат да предскажат рецидиви на това заболяване. Имаме резерви по отношение на индекса на Best - Crohn’s disease activity index (СDАI) - за нашият случай излиза, че А.Д е напълно здрав. Същото звучи прекрасно за лечението и приложението на ЗХРТ в ремисия, но без хистология и описаните по горе анализи не бива да се правят генерални заключения. За оформяне на комплексната оценка на ефективността на ремисионните терапии/в случая ЗРХТ/ може да се използва и още един показател - PLT и особено МРV /тромбоцити и среден обем PLT/ - дори и най минималният спад говори за влошаване при БК и УК. Референтните му стойности - за МРV са 7,2 - 11.5. За пример при А.Д - преди основно лечение - 16.10.2015 - PLT 298, МРV 10,4; 23.11.2015 - PLT 279, МРV 6,8; 24.02.2016 PLT 245, МРV 6,0. След лечение и 10 дена ЗРХТ - 03.03.2016 PLT 290, МРV 8,4. Ясно се вижда, че е започнало сериозно влошаване след 16.10.2015 г., което напълно отговаря и на състоянието му през този период. Обединен този контрол - за случая с ЗРХТ, има отлични възможности за оценка ефективността - включително и мащаба на оздравителни регенеративни процеси, както и би дал възможност за бърза реакция при влошаване и превантивно, изпреварващо лечение.

Какво имаме пред вид с написаното по горе? Преди всичко непълнотата след болничното лечение /и влизане в ремисия/, или по-точно, липсата на каквато и да е обоснована обща система за приложение, начин на прилагане и контрол на ефективността на терапиите в ремисионните състояния - наред с видимите пропуски в атакуването на репликите на болестта. В тази насока, имаме претенцията, че такава вече се създава - ЗРХТ. Без да усещаме привкус на "черен хумор", по време на приложението на ЗРХТ, А.Д се разболя от грип - втрисане, температура, главоболие, потене, отпадналост. Крайно неприятен факт, но невероятно добър, неплануван експеримент за допълнително вникване в ефективността на прилаганата ЗРХТ. Неминуемо е при тази вирусна атака, да не се активизира имунната система - а това при Крон може да е с крайно лоши последици. Комбинацията от анемично състояние, Крон и вирусно заболяване е възможно най- неприятната съвкупност от фактори. По-точно бързо да се премине от ремисия в мълниеносна акутна фаза. Съобразявайки се със състоянието на чревната му система, предписаното лечението /на грипа/ бе чисто хомеопатично. Точно на третия ден - /на 14.03.2016 г/ А.Д беше без температура и грипозни симптоми, но по важното е, че през периода няма нито един проблем с чревната си система - без колики, диария, болки и с напълно нормална дефекация. Разбира се, няма да правим прибързано, генерално заключение, но случаят е изключително показателен. От наша страна, единствената корекция при прилагането на ЗРХТ, бе превантивно да увеличим дозата на ежедневния прием на ензима подтискащ синтеза на цитокини и оточността на тъканите. На 14.03.2016 бе проведено планирано провокативно хранене с присъствието и на чисто кисело мляко - печени тиквички с кисело мляко. Реакция има, но само в стомаха - "куркане", което след около час изчезна. Реакция от чревната система, както и влошаване на дефекацията няма. Решено бе, този вид храна, да се остави за след по дълъг период от приложението на ЗРХТ. За периода до посочената по-долу дата, по-схема на А.Д е вливано желязо - до 15.03.2016 вкл, промяна - куркуминът е даван чрез течната среда на АТС 100 /която основно е сбор от ненаситени мастни киселини/ - фактически тя е удвоена по количество, допълнително е приеман Са с D3 и вит.К, повишен е и приема на чистата форма на D3, както и на В12 и В5. На 25.03.2016 ще бъдат дадени проби за анализ на кръвта и калпротектин. Резултатите ще бъдат публикувани съвместно с изводите и нивото на подобрение след ЗРХТ - включително и в графичен вид, както и промените в подобряващия се хранителен режим.

Състояние от 10.03.2016 - 17.03.2016 - общо след 25 дневно приложение на ЗРХТ

За периода 10-17 промяна в състоянието няма - много добро. Характерното обаче е, че в периода АД преболедува от вирусно заболяване - грип. До момента изменение в доброто състояние на чревната система няма - ако не считаме за такова втвърдяването на фекалната маса в доста голяма степен/на 16.03.2016 г/. След отшумяването на грипа - 16.03.2016 А.Д получи херпес на устната. Реакция спрямо ЗРХТ - намален количествено приема на двете добавки намаляващи мотилитета, временно увеличен приема на алое, увеличена Glycyrrhiza glabra. Хранене - апетит - много голям. Нарастване - малко количество печени свински пържоли/филе/, печен сандвич с малко шунка от бут и малко кашкавал. Няма реакция. Провокативни тестове - сок от зеле и моркови. Без реакция. Установен ежедневен прием. Печени тиквички с малко кисело мляко - има реакция на стомаха. Реакция на чревната система - няма. От съображения за сигурност - приема временно е прекъснат. В този интервал можем да забележим, че независимо от постепенното увеличаване на мазнините и протеините, както и не малкото количество течности няма нито една диарична проява. Дори е обратното - почти констипацио. Индиректно може да се предположи, че усвояването им в тънките черва е значително подобрено. Резорбцията на вода и електролити в дебелото черво съвсем явно е повишена. За периода, характерен и с прекараното вирусно заболяване, можем да приемем, че ЗХРТ от многофункционалността си, изпълнява добре трите главни функции - противовъзпалителна, защита на лигавиците и регенерация.

17.03.2016, инж.химик Анатоли СтояновВиж още по темата за терапия и лечение болестта на Крон:

Част І >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болест на Крон.