Болест на Крон и УК - Част LV

Болест на Крон и УК - Част LV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 55
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Пълно потвърждение за излекуването на С.К. (Улцерозен колит) и от финалната колоноспия!!! Резултати и от контролна колоноскопия при един от тежките случай на УК (с перианална фистула &- премахвана).

След установяване на излекуването съобразно СКЕ на ЗРХТ на 17.04.2018 г бе проведена финалната колоноскопия на С.К - улцерозен колит, синдром на Хашимото. Резултатите са отлични, прилагаме фотоси от заключителната колоноскопия . С.К. ще проведе още 30-40 дневен профилактичен курс – за последна фиксация на постигнатото. Да честитим и излекуването на С.К. !!!

Резултати от финалната колоноскопия - 17.04.2018 г

Резултати от финалната колоноскопия

Резултати от финалната колоноскопия

Резултати от финалната колоноскопия

Резултати от финалната колоноскопия

По долу ще дадем резултатите на един от сложните ни терапевтични случай (Улцерозен колит, перианална фистула) по негово настояване не даваме инициалите му). Проведена бе контролна колоноскопия. Освен усложненията от перианалната фистула, през периода на терапията се появаваха характерните люшкания, като дълго време кръвната картина не можеше да се доведе в норма, появиха се и притеснителни признаци при маркерните активности, неконтролируемо нарастване на стойностите на вит В-12 (съвсем не безобиден признак), кървене, алергични прояви - засечени при контролите.

Описваме този случай, тъй като лицето показва някой характерни прояви като при най тежкия ни случай, описан в статия № 55 - Т.П. По долу, прилагаме вида на остътчното поражение при Т.П. (описан по подробно в статия № 54).

Тежък случай с дългогодишен улцерозен колит

Сега прилагаме фотоси - част от проблема при описаното лице

Улцерозен колит, перианална фистула

Сравнението определено води до извод, че има идентичност .Следи от перианалната фистула/остатъчни или рецидивни/ не се забелязаха - това е изключително обнадеждаващо по принцип за терапията ЗРХТ. Уточнено бе прилагането на терапентични решения еднотипни със случая на Т.П .

Следва продължение!


18.04.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>>, Част 53 >>> Част 54 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.