Болест на Крон и УК - Част LІV

Болест на Крон и УК - Част LІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 54
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Резултати, след контролна колоноскопия, при тежките случай прилагащи ЗРХТ. Предстоящи финални и контролни гастро и колоноскопии - Г.Г., О.О., Н.Ц., Н.Н.

На 12.04.2018 г бе проведена втора контролна колоноскопия на Т.П - дългогодишен улцерозен колит, псевдополипоза, ендометриоза, синдром на Хашимото, полипоза на стомаха, алергично проявяващи се непо носимости, малсорбция в тънки черва, многопосочна маркерна активност към стомах, тънко и дебело черво. Информация за състоянието и сме подавали многократно чрез отделни, целеви статии. Т.П е лицето, което има изключително голяма заслуга за напредъка на терапията ЗРХТ, тъй като състоянието и – многократно влошавано от съпътстващите заболявания, изискваше бързи, иновативни препаративни решения и допълнения към терапията. В процеса на дълго продължилото терапевтично третиране, поетапно бяха премахвани тежките усложнения от влиянието на причините за високата маркерна активност. Имаше период – при висока маркерна активност от стомах и тънки черва, както и ендометриум, при който - над три месеца имаше непрестанна и неподдаваща на никакво лечение диария. Бе приложена и ЗРПТТ (защитно-регенеративна противо туморна терапия) в пълна, свръхактивна фаза. Тогава и успя да отпадне труден за възприемане по обем ендометриален пренос в дебелото черво.

Прилагаме отново снимката на отпадналата от дебелото черво маса :

След този период състоянието се стабилизира чувствително,неспиращата диария бе овладяна. Този тежък период продължи четири месеца. Непрекъснато се водеше и противоендометриална терапия - Витерол 100, периодично Протект 100 М. характерно бе системното леко подобрение на показателите по СКЕ на ЗРХТ с всяка месечна контрола. В последствие и спиране на ЗРПТТ, маркерната активност - стомах и тънко черво стана отрицателна. Прилагаме снимки от гастроскопиите преди и след ЗРПТТ+ЗРХТ.

Първа базова контрола - гастроскопия

Първа базова контрола - гастроскопия

След ЗРХТ - 28.11.2017

След защитно-регенеративна хранителна терапия - ЗРХТ

Показваме отново (статия №40 - 2) фотосите, за да се види, че в рамките на този период, един от сериозните съпътстващи основната диагноза проблем (Улцерозен колит в остра фаза) бе успешно елиминиран.
Както бяхме показали, успешното овладяване и регенериране на 90% от пораженията на Улцерозния колит (статия №40 - 2), а също и снимка от останалата нерегенерирана ректална част и пораженията по нея,ще покажем и фотоси от тази част ,след контролната колоноскопия на 05.04.2018 – като сравнение между двете времеви състояния.Увреждания по останалата излекувана част на дебелото черво няма.Причина за подробното описание е едно новозабелязано състояние на участъка от ректалната част на дебелото черво.

Колоноскопия от 11.2017 г - неизлекуван участък

Колоноскопия от 11.2017 г

Колоноскопия от 12.04.2018 г - неизлекуван участък

Колоноскопия от 12.04.2018 г

Особено впечатление направиха множеството допълнително появили се белезникави налепи и то при положение, че хиперемията както и оточността са леко намалени.

Тези налепи се оказаха и проблемът, все още този останал малък участък да не е напълно възстановен и регенериран, както и да провокира състояния, некорелиращи с общото много добро състояние на останалата - над 90% здрава чревна система. Тук трябва да споменем, че поради именно тези некорелиращи състояния, може да се допускат грешки при воденето на основните, базови терапии, в смисъл, да се водят намаляващи или обратното - увеличаващи дозите на препаратите интервенции. Това изрично споменаваме, за да се види значимостта на контролните колоноскопии.

За нас, тези налепи са с комбинирано полипоиден, но и бактериален характер и за това, спешно бе модифициран промивния агент по ЗРХТ - АТС 105. Тук е мястото да споменем, че високият професионализъм и нетърпящите съмнения високи умения на водилия колоноскопията - позволяваме си да го назовем - д-р Драганов, бяха изключително важни, за да сме уверени в правилността на посоката ни към модифициране на промивния препарат АТС 105. При по силен допир, тези налепи отпадат и оставят на мястото си кървящ участък. Веднага бе предписана орална антибактериална терапия, а ние формирахме нова по вид, целева промивно-контактна терапия с промивния АТС 105 и нов вид анален крем. Не може да не опишем и един периодично проявявал се проблем при Т.П. - оточност и нереагиране (за волева контракция) на ануса, при което се създава сериозен проблем със задържането (включително и на промивките). В момента на колоноскопията - отново е активен.

Прилагаме снимка :

Колоноскопия

Първите резултати от прилагането на целевата терапия са много добри - започна сериозно по обем отпадане на налепите, леко се подобри задържането. В най-кратки срокове очакваме пълно разрешаване на проблема, както и финализиране на терапията. Предстояща е пълна контрола по СКЕ на ЗРХТ.

Трябва задължително да покажем и един от изключително важните ефекти на ЗРХТ - и към тънките черва. По-долу прилагаме снимка от колоноскопията (терминален илеум), на която вече отлично се виждат възстановени чревни власинки.

Снимка от колоноскопията - терминален илеум

Следва продължение,в което ще подадем информация за състоянието на Т.П, както и тълкование и фотоси от колоноскопията на Г.Г (на 17.05.2018 г) - тежък случай на УК и развита перианална фистула.


15.04.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>>, Част 53 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.