Болест на Крон и УК - Част LІІ

Болест на Крон и УК - Част LІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 52
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Резултати от контролна колоноскопия на С.С. – Улцерозен колит, данни по СКЕ на ЗРХТ.

С.С.  - Дългогодишен Улцерозен колит -2009 г ,псевдополипоза на цялата сигма,атрофични участъци в рамките на до 40 см,множество язви,контактно кървене . Започната ЗРХТ при остра, активна фаза на УК .

Контролната колоноскопия потвърди сериозния напредък –особено в ректалната част и над нея. Това са местата били с изявени атрофични изменения, както и множество язви.

Състояние при контролата :


Видимо е пълното елиминиране на пораженията описани по горе


По долу ще покажем сегашното състояние на участъците били с масивна псевдополипоза,контактно кървене, криптит и крипт абцеси.

Видим е сериозният напредък, елиминирането на псевдополипозата и абцесите. ЗРХТ продължава в пълен вид до елиминирането на останалите поражения. Ще се проведе и един курс по ЗРПТТ, както и един курс с Трансглюкан 100 .


27.03.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.