Болест на Крон и УК - Част LІ

Болест на Крон и УК - Част LІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 51
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: ЗРХТ за пръв път ще бъде приложена и при нов, крайно тежък случай, на дългогодишен Крон – фистулизираща фаза. Лицето е М.К. е диагностицирано с Крон - 2004 г.

Насрочени са пълна гама изследвания необходими за изчисленията ни по СКЕ на ЗРХТ. Базовото състояние е сериозно – напреднала фаза на пораженията,преминало се е през четири резекционни процедури по отстраняване на вътрешноорганни фистули . Появил се характерния за тази фаза на Крон рецидив – поява на нова фистула след отстраняването на предходната/на мястото на резекцията/. В момента отново има активна фистула, създала проблем при опита да бъде отстранена хирургично.

Основна цел на ЗРХТ – бързо подтискане на напредналия инфламаторен процес общо,както и във фистулата,елиминиране на повишената бактериална обсемененост, регенериране и максимално възстановяване на увредените тъкани,както и прекъсване процеса на рецидивиране. За целта, специално доразвиваме варианти на препаратите ни АТС 104 и АТС 105, ще се приложи и наш ,нов продукт - Трансглюкан 100, допълнително подтискащ и ТNF - factor (тумор некрозис фактор). Ще се приложи и специфика към случая по системата ни ЗРПТТ.

Допълнително ще представим базовото състояние – съгласно СКЕ на ЗРХТ. Случаят е крайно сложен и навлязъл във фаза, която може рязко да влоши прогнозата.


27.02.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.