Болест на Крон и УК - Част L

Болест на Крон и УК - Част L

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 50
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Пълно колоноскопско потвърждение за излекуването на А.П. – болест на Крон !!! Базови (колоноскопски) данни на новоприел ЗРХТ Г.Б. – болест на Крон.

В статия № 40 – 5 информирахме ,че на базата на финалните изследвания и изчисляване по СКЕ на ЗРХТ , А.П вече е излекуван от болест на Крон . На 14.02.2018 г бе проведена и финалната колоноскопия. Резултатите са отлични и напълно потвърждават високата точност на финалната СКЕ на ЗРХТ. Всички поражения са елиминирани,лигавиците са напълно регенерирани без да са останали каквито и да са морфологични или патологични изменения. Поради горното не се е наложило да бъде извършена и биопсия за хистологично изследване. Да честитим и на А.П излекуването !!! А.П е от вече оформящата се група излекувани,на които е присъща и висока физическа активност – освен,че не са позвани имуносупресори или биологични препарати.За тази група са характерни много по кратките срокове на излекуване от Крон и Улцерозен колит. А.П преустановява и водения до сега профилактичен режим.

Данни от базова колоноскопия (преди ЗРХТ) на новоприел терапията

Г.Б е от съвсем скоро започналите ЗРХТ – януари 2018 /Диагноза- болест на Крон/ . Лицето е лекувано дълго време без ефект извън България – стандартната за ЕС терапия. Базова колоноскопия – преди започване на свръхактивната ЗРХТ. Данните от нея прилагаме по-долу:


19.02.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.