Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част I

Защитно-регенеративна хранителна терапия след активно болнично лечение на болест на Крон
Част І

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Настоящата статия представя една съвършено нова методика за поддържаща хранителна терапия при заболели от Болест на Крон (БК) и улцерозен колит, без това да се приема като чиста форма на диета. Диетата при заболяването Крон е задължителен етап от поддържащото лечение, но не е пряк предмет на статията. Въведеното понятие "хранителна терапия" се дължи на факта, че необходимите за защитно-регенеративното третиране активни субстанции - независимо от не малкият им брой и сложен химичен състав, са потърсени в/ или извлечени от/ растителни продукти - повечето хранителни, както и масла, ензими, коензими, витамини и аминокиселини, микроелементи и лакто щамове.

Базирайки се на свойствата, химичните взаимодействия и синергични ефекти, гамата от приложените субстанций дава основание да се приеме, че е намерен нов път за удържане и многократно увеличаване продължителността на ремисиите на принципно нелечимото заболяване - болест на Крон. Казваме "принципно" - независимо от факта, че БК се приема за нелечима. Теоретичните постановки, а вече и първоначалните резултати от приложението на терапията показват, че поразените участъци - по целият тракт и особено в дебелото черво, могат да бъдат възстановени в голяма степен. По-точно - поетапно затихване на възпалението на лигавиците и регенеративно възстановяване на поразените участъци, както и закърняване на язвите.

Казваме това на база приложението на методиката - макар и в начална фаза, така и поради факта, че вече навлиза схващането, че БК не е само чисто автоимунно заболяване. По принцип, факторите за нейното появяване винаги са били много- включително и генетична предразположеност активираща се при определени външни фактори, дисбактериози след антибиотични лечения, химични лекарствени поражения, нелекувани колити, алергични състояния, облъчване, както и не от скоро, проучвания насочват, че има заразяване с топлинноустойчиви бактерий от типа МАР / Mycobacterium paratuberculosus /, които се развиват в животните даващи млякото - работи се по евентуална ваксина. MAP инфекцията при хора е трудно да се открие. Организмите са налични в малък брой - в стабилен ZN-негативен фенотип. Те се изолират изключително трудно. Няма данни, които доказват, че MAP са безвредни за хората. Преобладаващото мнение е, че MAP също са патогенни за хората. Също така в резултат на генетична предиспозиция към абнормно взаимодействие с факторите от околната среда, като бактерии (листерия, микобактерии, определени щамове ешерихия коли, вкл. нормалната чревна флора), вируси, перорални контрацептивни средства, тютюнопушене. Това от своя страна води до ексцесивна активация на чревната имунна система и хронично възпаление. При тези заболявания, освен засягане на части от тънкото и дебелото черво, се наблюдават и различни екстраинтестинални прояви (фебрилитет, загуба на тегло, анемия-желязно дефицитен тип или вит. В12 дефицитна, витамин D3 дефицит, артралгия, засягане на очите, Erythena nodosum - /болезнен, надигнат и ливиден обрив по тибиалната повърхност на двете подбедрици/ , хроничен хепатит, артрити, остеопороза, обичайно усложнение на болестта на Крон е и холелитиазата). Считат се за преканцерозни състояния. Идентифициран е и ген NOD2/CARD15 (или IBD1), който е локализиран в хромозома 16, обуславящ предразположение към болестта на Крон. При БК дефицитът на В12 /цианокобаламин - витаминът с най сложната хим.структура/ е почти сигурен, още повече ,ако има възпалителни проблеми и в стомаха. Причината е, че секрецията на фактора на Касъл /фактор на Касъл - принципно е гликомукопротеид - комплексно съединение, състоящо се от пептиди отделящи се от пепсиногена при неговото превръщане в пепсин и мукоиди. Това е секрета, отделящ се от клетките на лигавицата на стомаха . Същия се понижава или напълно преустановява -при поражения на стомашно-чревния тракт. В тези случай се нарушава свързването и всмукването на витамина B12, което води до развитието B12-дефицитна мегалобластна, или пернициозна анемия. При орална употреба на В12 е добре да се приема и калций.

Не може да не погледнем, макар и за кратко, в системата на стандартното активно и последващо ремисионно лечение. Активната му част е в болнично заведение – спиране на активизираните сериозни по мащаб възпаления /вливане на подходящи антибиотици – напр. Ципрофлуксацин и др/ и допълнителна противовъзпалителна терапия - като начало - най често с 5–АСК /5–аминосалицилова киселина/. Според мащаба на възпалението и фазата на заболяването може да се приложат и кортикостероиди, а в много тежките случай и имуносупресори или TNF медикаменти - /Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) е ключов проинфламаторен цитокин и медиатор на чревното възпаление/. През последните години се използва “top-down” стратегията, при която се прилага по-мощно лечение рано в хода на заболяването, особено при пациенти с тежка активна БК с повишен риск за усложнения. В момента, резултатите от проучванията, сравняващи ефикасността на тези стратегии за лечение на болестта на Крон, не са достатъчно убедителни за направата на категорично заключение и на препоръки за терапия. При съвсем напредналата фаза – хирургическа интервенция и премахване на непоправимо увредените участъци.

След активното лечение на болестта на Крон се продължава с поддържащи дози от противовъзпалителните препарати, антиациди, пробиотици. Естествено, необходима е и доста тежка диета, която обикновено никой не предписва в точния и вид. Хаосът в тази посока е пълен –включително до напълно противоречащи си варианти. В голяма степен, болните на базата на изстрадания си личен опит- чрез форумите си препредават един на друг това, което ги поддържа в едно поносимо състояние, като се надяват, ремисиите да са по дълги.

Не искаме да влизаме в подробности, каква точно бе мотивацията ни, за да вложим уменията и знанията си по фармацевтична и хранителна химия и да разработим методиката. По долу ще дадем епикризата на един пациент – А.Д – 25 годишен. Заключението, след много добро, болнично обстойно изследване, е:

 • Калпротектин – положителен/ 530/
 • Хистология стомах - антрум – антрална лигавица с умерено изразена атрофия на жлези, умерено изразена възпалителна инфилтрация
 • Корпус – корпусна лигавица с повърхностен гастрит. Касае се за хроничен пангастрит с повърхностен гастрит
 • Видеоколоскопия – Баухинова клапа – хиперемирана с лек оток. Терминален илеум – лигавица със заличен съдов рисунък и лъскавина, като „павирана“, оточна, като се виждат и няколко дълбоки язви –взети биопсии. Лигавицата е със заличен съдов рисунък и лъскавина, хиперемирана и пръснати малки, единични афти. Има малки пръснати участъци със запазен съдов рисунък
 • Хистология – Терминален илеум – тънкочревна лигавица с нарушена архитектура/практически липсват запазени участъци/, изразена възпа лителна инфилтрация, дълбоки язви преминаващи в субмукоза, малък епителоидоклетъчен гранулом, криптит и крипт-абцеси

- Колон асценденс – дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва

- Трансверзум – дебелочревна лигавица със запазени участъци и такива с изразена възпалителна инфилтрация преминаваща в субмукоза

- Десцендес - дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва

- Сигма - дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва

- Ректум - дебелочревна лигавица със запазена архитектура,умерено изразена възпалителна инфилтрация, малка ерозия на ниво лигавица.

Хемоглобин – 142 , Еритроцити – 4,97, Хематокрит – 0,413, Левкоцити -11, СУЕ – 55, Моноцити –няма анализ, Реактивен протеин – 18, Желязо –15, Креатинин – 41, Индекс МСН – 28, Индекс – МСНС -330,

Проследявайки и по старите кръвни изследвания се забелязва, макар и леко, но системно понижаване стойностите на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, среден обем на еритроцити, креатинин. Приехме, че поради системното изтощавне и невъзможност за нормално хранене, това е преданемично състояние, за което би трябвало да се предпише лечение. Същото не бе предписано при изписването на А.Д.
ОБС - МОРБУС КРОН. Пациента е изписан с подобрение след лечението

Теоретични основи на разработената методика за терапия на болестта на Крон

Идеята на методиката е веднага след активното болнично лечение в ремисионната фаза да започне свръх активно третиране на стомашно чревният тракт с оглед защитаване на лигавиците, теоретично възмож ното свръх активиране на регенеративните процеси в лигавиците и язвените участъци, подтискане на цитокините, инхибиране секрецията на инфламаторните фактори - интерлевкин 8 и простагландин Е2, инактивиране на 5-липоксигеназа - ензимът отговорен за синтезата на медиаторите на възпалението, директното въздействие на хиперак тивирания мотилитет на дебелото черво - чрез намаляване на прекалено силните перисталтични вълни -блокиране на Л калциеви канали. Цели се и каскадно подпомагане на прилагания Салофалк/или подобните му/ срещу повърхностните възпалителни процеси, подтискане на Хеликобак тер, стимулиране на естественото производство на кортикостероиди и особенно важно – чрез подходяща бързо-съхлива течна хранителна среда с вкарани в нея суперантиоксид с мощни регенеративни свойства /условно наречена АТС 100/, както и внасяне на цитокридни компоненти, антиулкусен провитамин и микроелент - да се постигне и локално прилепване по поразените участъци и рязко да се удължи времето на локалното третиране. Наред с това, по схема, се прилагат и два пробиотика - Ентеросан 2000 АВВ и Ентеросан 44. Изборът не е случаен – това е единствено подходящият за целта състав /имащ допълнително и антихистаминов ефект, който не е за пренебрегване при подтискане на възпаленията/. По-точно предвидена схема допълнитено и при определена последователност /редувана със заместване/ на прием се прилага и важна аминокиселина-стимулираща синтеза на глутатион и растежен хормон, ензим - намаляващ оточността на тъканите и значително повишаваш регенеративния потенциал на възпалените тъкани, набор от антиоксидни витамини А, С, Е, както и група В с В12 , D3, Са и вит К, също и набор от растителни добавки и чайове спомагащи за синергичния ефект -чрез съдържащите в тях важни за химиотерапевтичния процес и трудни за синтезиране химични фито компоненти. Важно е, незабавно да се спрат съпътстващите дефицити на желязо, вит В12, вит.D3 и сигурната анемия.
В схемата не случайно е добавен и компонента куркумин, който стимулира производството на по-голямо количество жлъчен сок - обичайно усложнение на болестта на Крон е холелитиазата, подобряващ храносмилането на мазнините; предотвратява и хиперактивния мотилитет на тънките и дебелите черва; намалява ферментирането на хранителните продукти в дебелото черво и образуването на газове; намалява секрецията на солната киселина в стомаха, което има протективен ефект върху лигавицата не само на стомаха, но и на целия храносмилателен тракт; стимулира синтезата на антиоксидантни ензими в организма.

Продължителност – за главните компоненти по схема с точно определени прекъсвания – шест месеца и се преминава на профилактични поддържащи дози. Останалите компоненти – по схема с точно предвидени по продължителност прекъсвания. Следи се кръвната картина – с включени желязо, вит D3 и В12, моноцити и еозинофили както и фекална проба за калпротектин. След шест месеца – Видеоколоскопия и хистология.

РЕЗУЛТАТИ

Методиката за терапия на болест на Крон е с начало на прилагане - 22.02.2016 г., като за целта е съгласувана и с хранителен режим, който постепенно нараства по количество и видове храни съобразно състоянието на заболелия.

1. Резултати спрямо - 10.03.2016 г - рязко подобрено общо физическо състояние. Липсват болки, колики и температура, без диария, напълно нормална твърда дефекация – максимум един път на ден, в някой случай дори и през ден !! Принципно, идеалното състояние е един път на ден, но резултата е много показателен за началото на стабилизиращи, оздравителни процеси. Рязко засилен апетит.

Хранене - постепенно е увеличавано - с варено яйце, запечени сандвичи с кашкавал или сирене-бял хляб, бульони и супи не само от пилешко а и от младо телешко с моркови и картофи и ориз, печени ябълки, банани, сок от ябълки, маслини, паста от маслини, печени пържоли от пиле, печено пилешко бутче, варена и печена тиква, варени запечени картофи с лъжица олио. Постепенно е дадена и супа топчета от телешко, сандвич –тип принцеса с телешка кайма. Мед от горски цветя – 3-4 лъжички дневно. Внимателно - еднократно е даден и пилешки дроб. Също така и първоначално –сок от моркови. Отрицателна реакция няма. На следващ ден е даден / 20-25 мл/ сок от зеле. Няма отрицателна реакция – важен момент!!! Започнато през ден до всеки ден. Изборът не е случаен –съдържа вит.U, а отделно - в случайте на БК и УК, зелето е буквално непоносимо. При утвърждаване на състоянието към 10.03.2016 ще започне внимателно да се дава и домашно заквасено кисело мляко, а поносимостта му ще е показателна за напредъкът от прилагането на методиката. В този случай може да се предвиди и защита – срещу грамположителни топлинно устойчиви бактерии. На 03.03.2016 – дадена проба за кръвна картина - поискано допълнително - желязо моноцити, еозинофили, изчаква се анализ - за съдържание на витамин D3 в кръвта.

2. Резултати кръвна картина – проба взета на 03.03.2016

 • Хемоглобин - 132 - !!!
 • Еритроцити - 4,89 !!!
 • Хематокрит - 0,42 !!!
 • Желязо - 10,3 !!!
 • Моноцити - 1,26
 • Еозинофили – в норма
 • Левкоцити - 10,22
 • СУЕ - 8
 • Реактивен протеин - 9,0
 • Креатинин - 55
 • Индекс МСН - 26,9
 • Индекс МСНС – 315
 • 08.08.2016 Витамин D3 - 18 !!! - сериозен дефицит дори и след приемането на 3000 единици дневно

Тълкование на резултататите

1. Видима е тенденцията за начало на преданемично състояние - най вероятно желязо дефицитно 2. СУЕ е спаднало от 55 на 8,0 !!! Левкоцитите също са спаднали до нормата, реактивния протеин е спаднал от 18 на 9,0 !!! Креатинина се е повишил от 41 на 55!! Съобразно данните личи, че възпалителния процес е овладян . При тази терапия подбрания не абсолютно строг хранителния режим е поносим и не води до влошаване на състоянието, което предполага, че защитата на лигавиците е добра и регенеративните процеси протичат. Моноцитите са почти в нормата. Проблем с еозинофили няма – в нормата са .

За пред анемичното състояние – хранителна добавка с желязо - 2х15 мг, чай от коприва, увеличаване дозата на вит В12. Допълнителна храна – постепенни проби за хранене и с пилешки черен дроб. Без последствия. Лицето след консултация с личния лекар е заведено за вливане на желязо - 09.03.2016 г. Предвиден превантивен анализ за съдържание на В12 в кръвта.

Дефицит на D3 – очакван от нас, но е висок дори и след 15 дневно превантивно приемане на 3000 единици дневно. По принцип, на болния не е предписвана такава терапия. Тя е предвидена в нашата методика. Увеличен приема на 5000 единици дневно-считано от 08.03.2016 г. Започното и приемане на Са с витамин К.

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПРЯМО 10.03.2016 г – 18 дневно прилагане на методиката

Прилагането на новата методика наред с предписания прием на Салофалк е успешно – не е допуснато възпалителните процеси да започнат отново . Състоянието на А.Д.много добро – без диария, дефекация с твърда консистенция един път на ден. Апетит – много голям. Температура – няма. Болки, колики, газове, киселини – няма. Кръв при дефекация – няма. Взети мерки за прекъсване на пред анемичното състояние. До 10 дена - ново кръвно изследване. Прилагания плавно нарастващ по вид и количество хранителен режим - дори и с малко количество червени меса, пилешки дроб, телешко варено, супа топчета, печено пиле, пилешка супа, тестове със зелев и морковен сок, варени яйца, печени сандвичи/бял хляб/ с кашкавал и сирене, манго, ябълки – печени и сок, печена и варена тиква, горски мед, глюкоза, маслини, месо с ориз, печени картофи с малко мазнина до момента не само е поносим, но и дава сигнали, че има добре течащи регенеративни процеси и защитата на лигавиците е много добра. През периода характерните за БК авитаминози са атакувани, но се налага увеличаване на дозите на В12, допълнителен прием на желязо и вит D3. Това е сериозен пропуск на проведеното активно болнично лечение. Не е дадено никакво предписание за така характерните авитаминози. В настоящия случай адекватната ни намеса, както и последвалата бърза реакция на личния лекар - за ликвидиране на железния дефицит е от изключителна важност. Една анемия ще влоши цялостното състояние на болния, което неминуемо ще даде възможност за ново, рязко активиране на болестта .

Основавайки се на проведените изследвания, както и на рязко подобреното състояние, невлошаващо се дори и при провокативните хранителни тестове ни дава основание, за изтеклия период , да предположим следното :

 1. Защитните функции на методиката са много добри. Същата е абсолютно поносима - за 18 дена нито един диаричен позив, без болки, температура, спазми, газове и колики. Напълно нормална дефекация.
 2. Определено има начало на регенеративно възстановяване на поразени участъци – усвояването на белтъчини и плавно повишаваните мазнини - последвано от напълно нормална дефекация с твърда консистенция, е гаранция за това.
 3. Свръх мотилитета е напълно овладян
 4. Подбрания плавно нарастващ по вид и количество тестов хранителен режим е добър. Преди терапията би бил абсурден, невъзможен за приложение, както по количество, така и по вид

Работата по методиката продължава. Заложеното времетраене изтича месец август 2016 г. Очакваме, че след овладяването на авитаминозите и анемията, ефективността на методиката ще бъде още по-висока. Окончателните резултати ще бъдат публикувани.

Публикуваме тази част от приложението на методиката, независимо, че то е в начална фаза. Причина за това са отличните до сега резултати, както и проявения към работата ни интерес.

11.03.2016 г.

За допълнителна информация - stoyanov@technochim-bg.com
инж.химик Анатоли СтояновВиж още по темата за терапия и лечение болестта на Крон:

Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болест на Крон.