Болест на Крон и УК - Част XLІХ

Болест на Крон и УК - Част XLІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 49
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Базови данни данни по СКЕ на ЗРХТ на новоприели ЗРХТ: Н.В. – болест на Крон и тубуларен дебелочревен аденом, Н.С. – Улцерозен колит и П.И. – Болест на Крон.

Данни по СКЕ на ЗРХТ Н.В. - преди ЗРХТ

Хронология - започнал ЗРХТ декември 2017 г при активност на заболяването. Със започването на терапията, веднага бе започнато ограничаването на приема на Имуран. Имурана е отстранен с плавно ограничаване на приемите в рамките на 20 дена,при свръх активен режим на ЗРХТ и атакуване на тубуларния аденом. Напредъкът вече е добър,ЗРХТ продъл жава в свръх активна фаза

Н.С. е от съвсем скоро започналите ЗРХТ – февруари 2018 (Диагноза- Улцерозен колит тежка фаза).

СКЕ на ЗРХТ - Преди започване на ЗРХТ – 2017 г

П.И. - Болест на Крон, дивертикулоза на колона, съпътстващо заболяване гломерулонефрит, хемангиоми на черен дроб, хиатална херния, проведена е и тотална хистеректомия (поради полипоза на ендометриума). П.И е изключително усложнен случай на Крон - поради спецификата на съпътстващите заболявания. Започната ЗРХТ - частична фаза, ЗРПТТ - свръх активна фаза (и с ендометриална насоченост) - февруари 2018 г.

Преди започване на ЗРХТ - 2017 г


12.02.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.