Болест на Крон и УК - Част XLVІІІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 48
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати при контролната колоноскопия на М.Б. – Болест на Крон – тънко и дебело черво, мащабна псевдополипоза, тежка хеликобактериоза, стеатоза на черен дроб.

Базови данни на М.Б - преди ЗРХТ

1. ОП № 62 27.02.2008 г - по повод Апендектомия
При извършена ревизия на терминален илеум се установиха инфилтрационни промени, задебелена и силно оточна стена по протежение на 20 см. През интервали същите промени се установиха и в останалата част от илеума - по протежение на 100 см. Установените промени са типични за болестта на Крон.

2. Дебело черво - 2015 г - лекуван от 05.12.2016г. до 09.12.2016г.
ИЗ№24142/4097, КП№70 - метронидазол, кортикостероиди, Салофалк.

Вътрешен оглед - достига се до 10 см в терминален илеум, видя се зееща Баухиниева клапа, която е силно възпалена. Лигавицата на колона е сегментно засегната, като от над 10 см от ЛАР е със загубен съдов рисунък. Голямо количество слуз. Лесна ранимост при ендоскопска палпация. Множество псевдополипи. Биопсии- взети общо 2бр от афтоидна лезия на Баухиниева клапа. ДИАГНОЗА: Болест на Крон на дебелото черво. A1L2B1.

Хронология - Започнал ЗРХТ в обострено състояние юни 2017 г .Паралелно със ЗРХТ в свръхактивна фаза започнато и атакуване на Хеликобактериозата – препарат АТС 109ХБ с дълбоко проникване. Водени са стриктно –на всеки 30 дена - контрола . От септември 2017 г – всяка контрола е с данните и за изчисляване на състоянието по СКЕ на ЗРХТ.

Още в края на месец септември изчислението по СКЕ на ЗРХТ (статия 39 – 2) показа рязко подобрение на състоянието. Допълнително се появи неврологично състояние (изискващо болнично лечение) - наложиха и прекъсвания на цялостната ЗРХТ, както и противо хеликобактерната терапия. В последствие, неколкократно – поради вирусни и бактериални атаки, се проведоха антибактериални и противогъбични терапии. След това ЗРХТ е водена планово – без прекъсвания. На 05.02.2018 г се проведе контролна колоноскопия. Резултатите от колоноскопията след осем месеца ЗРХТ прилагаме по долу.

Изключителен напредък, имайки предвид тежестта на пораженията преди започването на терапията !!!!! Остатъчните поражения нямат и 10 % спрямо тотално регенерираната лигавица - в тънко и дебело черво. Прилагаме по-долу двата участъка, подлежащи на допълнително третиране.

ЗРХТ продължава – само в активна фаза до 20.03.2018 г. След това ще се влезе в профилактичен режим.


07.02.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.