Болест на Крон и УК - Част XLVІІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 47
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати и по СКЕ на ЗРХТ при А.А (статия № 45). А.А е седмия излекуван от Улцерозен колит !! Данни по СКЕ на ЗРХТ и на М.К – Улцерозен колит и Стриктура езофаги. Предстоящи контролни и финални колоноскопии при болни от Крон и Улцерозен колит.

Данни за А.А. от януари 2018

А.А. е влязъл в мукозно оздравяване !!! ЗРХТ ще продължи в активна фаза до 15.03.2018. Следва профилактика до 30.04.2018 г . Експресното навлизане в мукозно оздравяване още веднъж потвърждава, че ако директно се започне ЗРХТ - без предишна употреба на кортикостероиди, имуносупресори и биологични, оздравяването навлиза в мукозно почти два пъти по бързо от случайте, при които е водено описанато по горе лечение. Трябва да отбележим, че вече за трети път забелязваме и още един фактор,като ускоряващ процеса - високата физическа активност на тези лица.

М.К. е от скоро започналите ЗРХТ - ноември 2017 - Улцерозен колит и Стриктура езофаги, като ЗРХТ е с насоченост и към хранопровода.

Болен с улцерозен колит и стриктура езофаги

Напредъкът е добър, ЗРХТ продължава в свръх активна фаза.

На 05.02.2018 е контролната колоноскопия на М.Б - дългогодишна Болест на Крон - сериозни поражения в тънко и дебело черво, хеликобактериоза.

Считано от 05.02.2018 г, ЗРХТ започва и Н.С - Улцерозен колит.


04.02.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.