Болест на Крон и УК - Част XLVІ

Болест на Крон и УК - Част XLVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 46
ОБЗОР на ЗРХТ за периода 02.2016- 31.01.2018
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Месец февруари 2018 г. се навършват точно две години от идеята за създаване на ЗРХТ.

В статиите ни – с продълженията в тях, вече над 50 на брой, подробно сме описвали хода на терапията при почти 100 % от прилагалите я. Общо с излекуваните до сега и водещите я в момента, броят на прилагалите и прилагащите ЗРХТ за периода вече е над 40. Трябва да споменем, че ЗРХТ се разви в разновидности и за някой други заболявания – Муковисцидоза, Склеродермия, Подагра, както бе и оформен подкласа и ЗРПТТ/защитно-регенеративна противо туморна терапия/ – успешно приложена и при някой от случаите на Крон и УК, както и пълна елиминация на вилозно аденомни образувания, също и един случай на пълно елиминиране на ГИСТ.

Не ни се иска да започнем с трудностите и изключително негативното отношение към това, което създадохме и успешно приложихме, но явно ще е необходимо. Най силно това се забеляза в някой форуми, където давахме кратки информации за състоянието и хода на терапията при прилагащите я. Стигна се дори да забранят участието ни в тях, като администраторите дори си позволяват да ни наричат измамници, продаващи несъществуващи терапии на висока цена. Изтриха /в групата във Фейсбук/ дори и информацията ни с градовете в България, където са прилагащите ЗРХТ и всеки, който поиска връзка, може да се свърже с тях и да обмени информация или да осъществи личен контакт !!!

Прилагаме ги отново
– София, Пловдив, Варна, Бургас, Търново, Ст.Загора, Русе, Провадия, Пещера, Ямбол, Шумен, Хасково.

Решиха да дават форум на ВСИЧКИ, които могат да правят само НИЩО…. В процеса на терапиите, поради неспазване на приемите и непровеждане на контроли, както и претенции за времетраенето спряхме терапията на общо 4 ма от първоначално изявилите желание да я прилагат. Няма да се спираме подробно на изявленията им след това –всичко сме описвали подробно с публикациите ни. Изненадващо бе, базирайки се основно на писанията на горепосочените, че във форумите за Крон и Улцерозен колит, лица, болни от тези заболявания също започнаха да проявяват не само нормалните съмнения, а дори злонамереност. Даже - в рамките на шегата, решихме, че групата във Фейсбук трябва вече да се преименува на "Групата нежелаещи Крон и УК да бъдат излекувани". Привиждат им се и несъществуващи наши измамни профили, в ПУЛС пък преди време направиха на нищо -…“клакьори, измамници и т.н ..“ позволилите си излекувани да напишат нещо за терапията, снимките от контролните и финални колоноскопии били фотошоп или едни и същи за различни хора и т. н и т.н….Така впрочем е и във Фейсбук групата - отказаха излекуваните изобщо да пишат, не без съдействието разбира се и на администраторите – дори бяха написали, че не са прочели и една публикация, но това не им пречи да кажат, че ЗРХТ не е ефективна. Смятаме да приключим с тази неприятна тематика, като посочим за последно лицето В.К – което чрез наша последваща цитираната от него статия /както и даденото във форума Пулс и в лични разговори - предупреден за последствията/ сме уведомили, че ще преразгледаме обявеното от нас състояние на излекуване поради прекъсване на профилактиката и неспазване на предвидените контроли. След почти десет месеца същото лице/без изобщо да се свързвало с нас и да е водило предписаната профилактика/, изчака да изтрият всичко написано за неговото състояние във форумите и уведомленията ни и пусна статия/обидна за нас и усилията ни положени за справянето с тогавашното му крайно тежко,дори животозастрашаващо състояние/ жалвайки се, че не е напълно излекуван. Последно – не ние сме тези, които можем да го съдим за деянието му – има кой, и той явно вече го прави. Иначе - вече имаме дори и статистически достоверен брой излекувани. По дадения по-горе начин постъпи и А.Ц – когато изтриха нашите уведомления за състоянието му и причините за преустановяването на терапията му/ в Пулс.бг/, веднага започна атака срещу ЗРХТ в групата на Фейсбук. Вярното в изявлениата му, бе само това, че сме били безкомпромисни. Да, така е.

През периода давахме и някой статистически резултати, като един от тях – вземайки предвид категоризацията ни на тежестите при основното заболяване/публикувано в отделна статия/, е особено показателен.От всички прилагали ЗРХТ при Крон и Улцерозен колит, само 7,5 % са без тежести усложняващи терапията по времетраене и видове препарати. Същото напълно корелира и с това, че лицата бяха с дългогодишни заболявания или прилагали кортикостероиди, имуносупресори и биологични. Много важен момент бе и доусъвършенстването на математическия модел СКЕ на ЗРХТ така, че да може да се прилага напълно достоверно и при Улцерозен колит – освен Крон. Това значително разшири възможностите ни за контрол върху протичането на лечебния процес.

За да не се допускат подобни случай, представихме на вниманието на всички чрез наша публикация категоризацията на тежестите при тези заболявания, които рязко увеличават продължителността на терапията, както и значимостта на водения след констатиране/чрез СКЕ на ЗРХТ и лабораторни изследвания/ навлизане в излекуване профилактичен режим. Интересното е, че въпроса за времетраенето /пример К.Н и А.Ц – с прекратена терапия защото искат за пет месеца да са ИЗЛЕКУВАНИ и недоволни, че за този период само около 50 % от пораженията им са елиминирани напълно/ никой не задава на лекувалите ги лекари. Но то е ясно защо – защото отговорът е НЕЛЕЧИМО, ДОЖИВОТНО ЗАБОЛЯВАНЕ. А ЗРХТ дава решение, но естествено, независещо от субективните предпочитания на болните от Крон или администраторите на цитираните форуми.

За всеки излекуван през този период, сме подавали изчерпателна информация за финалното състояние, като задължително сме изисквали и финална колоно, а ако е необходимо и гастроскопия. Информация сме подавали и при макар, много рядко появили се временни усложнения през профилактиката – най често предизвикани от вирусни и бактериални атаки – такъв е случая при Г.И. Но това, отново ни даде насока, на къде, да насочим вниманието си и целево, за напред, да прилагаме допълнително разработените препарати целящи да премахнат възможните локални пост активации. В тази посока, особено важна ,за доуточняване на терапевтичната ни практика, се яви заболяването на Т.П - невероятно усложнено от нелеки, дори опасни съпътстващи заболявания. ЗРХТ се справи успешно и със Хеликобактер – естествено, неантибиотичен вариант, сериозни тежки полипози, баретов хранопровод, ГЕРБ и сегмент на Барет.

Можем с чувство за отлично свършена работа, както и със задоволство да отбележим, че заложените в началните ни статии теоретични обосновки за причините за заболяването се потвърдиха практически чрез броя на излекуваните. Напредъкът ни в тази коварна област на заболяванията ни е голям. Всеки случай е спомогнал за доусъвършенстването на терапията ЗРХТ. Казваме това, като най искрено благодарим и се прекланяме пред първите - подложили се директно на експеримента - преди всичко А.Д , както и последователя му Б.Б. Бъдете живи и здрави!! Вие сте в основата на цялостния успех на ЗРХТ, вие ще сте от тези, които ще осигурят нормален живот на още много заболели.


31.01.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.