Болест на Крон и УК - Част XLV

Болест на Крон и УК - Част XLV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 45
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати при контролната колоноскопия на А.А – улцерозен колит!! Резултати от контролата и по СКЕ на ЗРХТ.

А.А – Улцерозен колит .Започнал ЗРХТ – октомври 2017 г

Колоноскопия преди ЗРХТ- № 868.08.2018

Находка - Огледа се до 10 см в терминален илеум – в този участък изменения няма.Баухиновата клапа е с папиларна форма. Лигавицата в колон и ректум е със силно изразен едем, хиперемия, псевдополипоза, язви и некрози.

Снимки от базовата колоноскопия

базова колоноскопия

базова колоноскопия

базова колоноскопия

базова колоноскопия

Хистологичен резултат преди ЗРХТ – 7146-47.08.2017

Дебелочревна мукоза и субмукоза с левкоцитарна възпалителна инфилтрация, ерозии и кръвоизливи, огнища с офор мени крипт абцеси.

Контрола по СКЕ преди ЗРХТ

Контролона колоноскопия (след 3 месеца) ЗРХТ- януари 2018

контролона колоноскопия

контролона колоноскопия

контролона колоноскопия

контролона колоноскопия

контролона колоноскопия

Изключителен напредък след три месеца ЗРХТ ! ЗРХТ продължава в свръх активната фаза до изчистването на всички остатъчни поражения и образувания – колкото и да са малко спрямо настоящия момент.Въведени са корекции в спомагателната част на ЗРХТ. Допълнително ще се представи пълната контрола по СКЕ на ЗРХТ, както и хистологичния резултат.


26.01.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.