Болест на Крон и УК - Част XLIV

Болест на Крон и УК - Част XLIV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 44
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова победа на ЗРХТ - Р.Е. е напълно излекуван от болест на Крон !!! Р.Е е шестия излекуван от болест на Крон !! Резултати от контролите при М.М. - улцерозен колит тежка фаза, стеноза, мащабна псевдополипоза с частични некрози и метаплазия.

Р.Е. приключи с профилактичната фаза на ЗРХТ и е шестия излекуван от Крон считано от март 2016 г.

М.М е един от най тежките ни случай с Улцерозен колит.ЗРХТ е започната в остра фаза, април 2017 г , при следното фактическо състояние:

Колоноскопия преди ЗРХТ- №67158.02.2017

Огледа се дебелото черво, до като се стигна до стеснение, над което не можа да се проникне. До това ниво полипоидно променена лигавица, плътна, къслива, лесно кървяща. Взета биопсия. Хемероидална зона - леки вътрешни хемероидални възли.

Всички материали са с тежка улцерация,на места до некроза.Касае се за силно обострен улцерозен колит с мета плазия I степен .

Ход на заболяването - касае за пациентка с установено заболяване 2016 г,при което, въпреки лечението ,персистират субилеусни прояви.

От констатацията за хода на заболяването се вижда,че провежданата стандартна терапия,не само,че не е помогнала,а дори състоянието се е влошило сериозно. От наша страна ,със започването на ЗРХТ, веднага се проведоха и допълнителни изследвания,като задължително въведохме и маркерен контрол.Маркерната активност бе свръх висока . Хеликобактер - резултата бе в сивата зона – 1,0. Контролната ни СКЕ на ЗРХТ показа много лошо общо състояние. Даваме ги по-долу.

Р.Е. е напълно излекуван от болест на Крон

Представената по-горе контрола показва напредък, общото състояние е чувствително подобрено, но трябва да отчетем, че тя е и след приложен първи цикъл на допълнително започната и ЗРПТТ - препарати АТС 108, АТС 108 БК, Анастема 100, Хенол 100. Насрочена бе контролна колоноскопия и хистология – за януари 2018 г . Същата бе проведена - образно, резултатите напълно корелират със СКЕ - декември, изчакват се резултатите от хистологията. Допълнително ще приложим резултата в продължението на настоящата статия. Започнат е втори цикъл на ЗРПТТ, модифициран е целево АТС 102 и АТС 105 - промивен.ЗРХТ продължава в свръх активна фаза.

Следва продължение!


22.01.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.