Болест на Крон и УК - Част XLIІІ

Болест на Крон и УК - Част XLIІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 43
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова победа на ЗРХТ - С.К. е напълно излекувана от Улцерозен колит !!! С.К е шестия излекуван от Улцерозен колит!! Резултати от финална СКЕ на ЗРХТ, влизане в профилактика.

Хронология на процеса на лечение на С.К. – Улцерозен колит, синдром на Хашимото (от 2016 г).
Започнала ЗРХТ – юни 2017 г.

 

Данни по СКЕ на С.К, излекувана от Улцерозен колит

Хистология преди ЗРХТ - № Б15 23567

Три късчета от дебелочревна лигавица с подчертана лимфоидна хиперплазия главно в субмукозата, огнищно с формиране на лимфни фоликули с герминативни центрове, умерено обилен, ревалиращо плазмоцитен възпалителен инфилтрат без базална плазмоцитоза спримесени огнищно обилие от еозинофили и неутрофили, с дискретна екзоцитоза в криптен епител, без крипт абцеси, примесени също в инфилтрата макрофаги и лимфоцити, деформирани крипти.

Да честитим и на С.К оздравяването !
Считано от 25.12.2017 С.К влиза в профилактика до 25.02.2018 г.
Предстояща е и финална колоноскопия.


05.12.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.