Болест на Крон и УК - Част XLIІ

Болест на Крон и УК - Част XLIІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 42
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова, десета победа на ЗРХТ - С.И. е напълно излекувана от Улцерозен колит!!! С.И. е петият излекуван от Улцерозен колит !!! Резултати от финалната колоноскопия, влизане в профилактика.

Хронология на процеса на лечение на С.И – Улцерозен колит (от 2016 г). Започнал ЗРХТ – февруари 2017 г.

Базова колоноскопия преди ЗРХТ - 2016 г.

До цекум лигавицата е оточна, хиперемирана със заличен съдов релеф с повърхностни язви до 4- 5 мм, има контактно кървене, положителен тест за чупливост на съдовете. Невъзможно проникването в цекум и към терминален илеум.

Контролна колоноскопия и ЗРХТ май 2017 г.

Успешно проникнато в дисталните 10 см на терминален илеум – лигавицата има изолирани интраепителиални белезникави включвания, без други морфологични промени. Цекума е с леко оточна и хиперемирана лигавица,като на този фон се установяват множество малки афтоидни язви с белезникави надигнати върхове. Лигавицата в колон асцендес, колон трасверзум, колон десцендес, сигма и ректум е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени.

Хистология май 2017 г.

  1. Фрагментиран материал от тънкочревна лигавица с лимфоидна хиперплазия в хориона
  2. Полипоидна дебелочревна лигавица с лимфоидна хиперплазия в хориона
  3. Дебелочревна лигавица с хиперсекреторна активност и кръглоклетъчна инфилтрация в хориона

Финална колоноскопия – декември 2017 г.

Последователно се огледа ректум, сигма, колон десцен дес, колон трансверзум, колон асцендес, цекум и дисталната част на терминален илеум по протежение на 15 см. Лигавицата на огледаната част от илеума и по цялата дължина на колона е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени.

Поради липса на морфологични и патологични изменения хистологични резултати не се налагат!
Това е и поредното потвърждение на високата точност при изчисляването по СКЕ на ЗРХТ.

Да честитим и на С.И. оздравяването ! Считано от 05.12.2017 С.И. влиза в профилактика до 25.01.2018 г.


05.12.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.