Болест на Крон и УК - Част XLI

Болест на Крон и УК - Част XLI

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 41
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нови, резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – С.С и Л.М – Улцерозен колит и Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Л.М.  - Дългогодишна Болест на Крон

Хронология на процеса на лечение на Л.М – Болест /от 2014 г/.Започнал ЗРХТ – май 2017 г. Л.М е един от сериозните случай с болест на Крон. Постепенно бяха преустановени приемите на имуносупресори и Хюмира,Л.М бе с изявен придобит вторичен имунодефицит. През този период над четири пъти се налагаше и прилагането на спешна антибактериална, антивирусна и противогъбична терапия.В някой от тези месеци инфламаторните му показатели бяха над нормата 20 пъти, Ке спадаше до опасната стойност 0,2 . В момента общото състояние на Л.М вече е чувствително подобрено,превъзмогнат е вторичния имунодефи цит.

Данни по СКЕ на ЗРХТ за Л.М. – ноември 2017

Получените стойности от пълната контрола – месец 11.2017 г,показват, че общо инфламаторните поражения в цялата система – тънко и дебело черво, са намалени почти с 80 % . Останал е нерегенериран участък – около 20% от преди поразените площи. Принципно, това е най тежко инфламаторно поразения от болестта участък,за регенерацията на който е необходимо още терапевтично време. Прогноза – свръхактивна ЗРХТ до 30.01.2018 . Тук не може да не отчетем загубените като лечебно време почти 4 месеца за премахване на последствията от придобития от стандартната терапия имунодефицит.

С.С. - Дългогодишен Улцерозен колит, псевдополипоза на цялата сигма, атрофични участъци в рамките на до 40 см. Започната ЗРХТ при остра, активна фаза на УК.

Хронология на процеса на лечение на С.С – (диагностициран от 2009 г). Започнал ЗРХТ – юли 2017 г. С.С е един от сериозните случай с напреднал в развитието си Улцерозен колит.

Данни по СКЕ на ЗРХТ на С.С. – ноември 2017

Много сериозен напредък,имайки пред вид сериозното състояние при започването на ЗРХТ . В момента общото състояние на С.С вече е несравнимо със състоянието при започването на ЗРХТ. Близо 70 % от инфламаторните поражения се елиминирани. Прогноза – свръхактивна ЗРХТ до 25.02.2018 г


04.12.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.