Болест на Крон и УК - Част ХL-5

Болест на Крон и УК - Част ХL-5

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 40 - Раздел 5
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ и при А.П. - Болест на Крон !!! А.П е петия излекуван от болест на Крон! Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финална контроли.

А.П - Болест на Крон

Хронология на процеса на лечение на АП - Болест на Крон (от 2016 г). Започнал ЗРХТ - юни 2017 г.

Данни по СКЕ на ЗРХТ – ноември 2017

Стойността на КДЧ = 700 и ККП = 0,3 показват, че има процес на мукозно оздравяване и пълна регенерация на лигавицата !!!
Стойностите на КТЧ = 70 и ККП = 0,3 показват, че инфламаторните поражения в тънко черво са напълно елиминирани и регене рацията на лигавицата е достигнала 100% !!!

Прогноза - ЗРХТ ще продължи в свръх активна фаза до 10.12.2017.От 10.12.2017. А.П влиза в профилактичен режим на ЗРХТ. Финална колоноскопия - 10-20.01.2018 г.


Следва продължение
21.11.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част ХХХІХ-1 >>> , Част ХХХІХ-2 >>> , Част ХХХХ-1 >>> , Част ХХХХ-2 >>> , Част ХХХХ-3 >>> , Част ХХХХ-4 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.