Болест на Крон и УК - Част ХL-3

Болест на Крон и УК - Част ХL-3

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 40 - Раздел 3
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – А.Ц. – болест на Крон – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

А.Ц. - Болест на Крон с поражения и по стомашната и дуоденална лигавица

Хронология на процеса на лечение на А.Ц. - Улцерозен колит (от 2016 г). Започнал ЗРХТ - май 2017 г.

Резултати след хранителна терапия на болен от Крон

Стойността на КДЧ = 629 и ККП = 1,1 показват, че има напреднала регенерация и начален процес на мукозно оздравяване на дебелото черво !!!

Стойността на КТЧ = 58,85 и ККП = 1,1 показват, че инфламаторните поражения в тънко черво са елиминирани над 85 % и има започнала регенерация на лигавицата !!!

Прогнозна продължителност на ЗРХТ - 15.01.2018


Следва продължение - Част 4
13.11.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част ХХХІХ-1 >>> , Част ХХХІХ-2 >>> , Част ХХХХ-1 >>> , Част ХХХХ-2 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.