Болест на Крон и УК - Част ХL-2

Болест на Крон и УК - Част ХL-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 40 - Раздел 2
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Т.П. - Контролна гастро и колоноскопия, както и

Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай - прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

Т.П. - Дългогодишен улцерозен колит, псевдополи поза, полипоза на стомаха, малсорбция тънки черва - неизяснена тип образования, ендометриоза, синдром на Хашимото, спондилатроза, неврогенен синдром на СЧТ

Хронология на процеса на лечение на М.Т. - Улцерозен колит (от 2013 г.). Започната ЗРХТ - ноември 2016 г.

Базова колоноскопия - при диагностициране

До цекум дебелочревната литавица е оточна и хиперемирана. Множество ерозии, язви покрити с фибринови налепи,умерено контактно кървене в ректум. Единични язви в дистална сигма. Изобилие от слузни повлекла по целия ляв колон. Наличие на вътрешни хемероиди. Псевдополипоза единични полипи с размер 10 мм.

Базова хистология

Дебелочревна лигавица с частично нарушена архитектоника на криптите. в ламина проприя – оток, хиперемия, лимфофоликуларна хиперплазия и разнооб разен по интензитет възпалитттелен инфилтрат в отделните материали – от умерено изразен до плътен,представен от лимфоцити,плазматични клетки и еозинофилни и неутрофилни левкоцити. В материалите с плътен инфилтрат се открива изразен криптити и множество крипт абцеси.

Полипоза на стомаха - открита при изискана от нас извънредна гастроскопия и колоноскопия - април 2017 г.

Полипоза на стомаха

Контролна гастроскопия - 08.11.2017 г.

Контролна гастроскопия 08.11.2017

  • Находка

Хронопровод - лигавицата по цялата дължина е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени
Стомах - лигавицата по цялата дължина е с нормален ендоскопски аспект, без морфологични промени. Местата на предшестваща полипоза са напълно епеителизирали с нормален епител
Булбус дуодени и визуализиращата се в дълбочина постбулбарно лигавица - нормален ендоскопски аспект,без морфологични промени

Предишна колоноскопия - април 2017 г.

Полипоза на стомаха

Контролна колоноскопия - 08.11.2017 г.

  • Находка

Цекум, колон асцендес, колон трасверзум и колон десцендес са с нормален ендоскопски аспект и без морфологични промени. Хаустрацията е запазена по цялата дължина.

Контролна колоноскопия 08.11.2017

В рамките на 15- 20 % (в дисталата част на сигма и ректума) има остатъчна хиперемия, оточност, на места леко еродирана с оскъдни белезникави налепи и редуциран съдов рисунък,без други морфологични промени. Псевдополипоза - не се открива, хемероиди - не се откриват.

Полипоза на стомаха

Не може да не отбележим изключителния напредък - Т.П. до тук беше най тежкия, обременен с опасни съпътстващи заболявания случай. Терапията продължава до изчистването на остатъчните 15-20 % от пораженията по дебелото черво.


Следва продължение
09.11.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част ХХХІХ-1 >>> , Част ХХХІХ-2 >>> , Част ХХХХ-1 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.