Болест на Крон и УК - Част ХL-1

Болест на Крон и УК - Част ХL-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 40 - Раздел 1
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова победа на ЗРХТ и М.Т. е излекуван от Улцерозен Колит (УК) !!!

Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ/система за контрол на ефективността/ на ЗРХТ. Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

М.Т. - Улцерозен колит, придружаващи ендокринни заболявания.

Хронология на процеса на лечение на М.Т. - Улцерозен колит (от 2016 г.) Започнал ЗРХТ - май 2017 г.

Хронология на лечение на улцерозен колит и данни по СКЕ

Стойността на КДЧ = 700 и ККП = 0.3 показват, че е навлязъл в мукозното оздравяне на дебелото черво !!!

Стойността на КТЧ = 70,25 и ККП = 0,3 показват, че инфламаторните поражения в тънко черво са елиминирани и напълно регенерирани !!!

Прогнозна продължителност на ЗРХТ - М.Т. започва профилактичния режим на ЗРХТ. Предстояща е финална колоноскопия. Подготвя се терапия относно придружаващите заболявания, която ще започне след приключване на профилактиката.


Следва продължение - Част 2
01.11.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част ХХХІХ-1 >>> , Част ХХХІХ-2 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.