Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 39 - 2
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Продължение - Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ.

Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай - прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли. Разяснение относно приложението на ЗРХТ.

М.Б.  - Болест на Крон, множествена псевдополипоза, хеликобактериоза

Хронология на процеса на лечение на М.Б - Болест на Крон (от 2015 г.). Започнал ЗРХТ - април 2017 г.

Данни по СКЕ на ЗРХТ - септември 2017 г.

Стойността на КДЧ = 628 и ККП = 0.2 показват, че се финализира мукозното оздравяне на дебелото черво !!!

Стойността на КТЧ = 60,05 и ККП = 0,2 показват, че инфламаторните поражения в тънко черво са елиминирани и регенерирани, навлиза се в процес на мукозно оздравяване !!!

Стойността на КТЧ = 60,05 и ККП = 0,2 показват, Прогнозна продължителност на ЗРХТ – съобразена и с необходимостта от пълно елиминиране на хеликобактер - 20.11.2017 г.


Следва продължение - Част 3
30.09.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>>, Част ХХХІХ-1 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.