Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 39 - 1
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова победа на ЗРХТ – и И.Б. е напълно излекуван от дългогодишен Улцерозен колит !!!

Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ. Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли. Разяснение относно приложението на ЗРХТ.

Хронология на процеса на лечение на И.Б до пълно излекуване - дългогодишен Улцерозен колит \от 2009 г|. Започнал ЗРХТ - февруари 2017 г.

Финални данни по СКЕ на ЗХРТ - септември 2017

Както нееднократно сме давали информация, И.Б. за всичките осем години от заболяването си ,не е ползвал кортикостероиди и имуносупресори. Като цяло, терапията при И.Б премина без сериозни допълнително придобити проблематики – вирусни,бактериални и гъбични. Състояние - отлично, без каквито и да били негативни прояви. Хранене - без никакви ограничения. Лабораторни резултати – без никакви отклонения. И.Б вече е в кратък профилактичен режим на ЗРХТ, финална колоноскопия.

Текущи - съобразно СКЕ на ЗРХТ

Л.М - Болест на Крон

  • Прогнозна продължителност на ЗРХТ - още 75-80 дена
  • Постигнат общ % на регенерация на лигавиците - 32 %
  • От тях - регенерация тънко черво - 38 %
  • От тях - регенерация дебело черво - 62 %

С.И - Улцерозен колит (съпъттстващи алергични непоносимости)

  • Прогнозна продължителност на ЗРХТ - още 60 дена
  • Постигнат общ % на регенерация на лигавиците - 58 %
  • От тях - регенерация тънко черво - 54 %
  • От тях - регенерация дебело черво - 46 %

За С.И също се наложи да се предприемат специфични обследвания и съответно допълнително препаративно третиране. Проблем бе стабилизиращата се еозинофилия, независимо от приемането на предписаните от личния лекар противоалергични препарати. Приемът им бе преустановен и компенсиран с наше решение,довело дo елиминиране на еозинофилията. Възстановени – до нормата, бяха и влошилите се чернодробни показатели. В момента запова третирането и едно допълнително съпътстващо заболяване.

Т.П. - Улцерозен колит,псевдополипоза, полипоза в стомаха, ендометриоза, синдром на Хашимото, алергични непо носимости, сериозно понижена сорбция и в тънки черва, неврогенен синдром на СЧТ.

Считано спрямо днешна дата,вече можем със сигурност да приемем,че всички, не леки съпътстващи УК придружаващи заболявания са конкретно установени и успешно третирани. Проблематиката с въздействието на съпътстващите заболявания при Т.П бе много сериозна, дори в определени моменти много повече от сериозна. Установиха се опасни проблеми с тънкото черво,недиагностицирани при формирането на базовата болнична диагноза. Описвали сме подробно, колко усилия от наша и съответно от страна на Т.П. бяха необходими, за да преодолеем тази наистина сложна,опасна комбинаторика от разнопосочните придружаващи заболявания,пряко влияещи негативно на провежданата основна терапия. В момента състоянието на Т.П е несравнимо с това,което бе и провокираше постоянно постигнатия успех с базовото заболяване - УК. Вече има системно, прогресиращо подобрение.

Резултати по СКЕ на ЗХРТ - септември 2017

Р.Е. - Болест на Крон
- ЗРХТ финализирана,въведен профилактчен режим. Предстояща пълна контрола по СКЕ на ЗРХТ, финална колоноскопия.

С.К – Улцерозен колит, синдром на Хашимото
- изключителен напредък,предстои пълна контрола по СКЕ на ЗРХТ за въвеждане на дата за финална колоноскопия.

М.Т – Улцерозен колит,съпътстван от сериозни ендокриноло гични заболявания
- изключителен напредък спрямо УК, предстои пълна контрола по СКЕ на ЗРХТ за въвеждане на дата за финална колоноскопия


Следва продължение
24.09.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.