Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 38 - 2
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Състояние на ползващите ЗРХТ – Улцерозен колит,съпътстващи заболявания. СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ и при Улцерозен колит.

II. Състояние на позващите ЗРХТ – Улцерозен колит

1. Тежки, проблематични случай

С.С Дългогодишен УК / 2009 г /, УК в активна ,остра фаза и огнищна псевдополипоза, псевдополипоза на сигма, криптит и крипт абсцес в сигмата

С.С е новоприел ЗРХТ /юли 2017/ . Лекуван е със кортикостероиди и Салофалк. В процеса на годините заболяването явно е прогресирало ,като при започването на ЗРХТ по –горе сме дали базовото състояние. Знаейки практиката при стандартното лечение,незабавно проконтролирахме сорбцията в тънките черва,тумор-маркерното статукво,бактериално-гъбична инфламаторна активност. .Веднага се установи над 50 % спад на сорбцията в тънките черва,сериозно покачване –дори излизане извън диапазон на маркерите,огнищна бактериоза и гъбички.Ясно е какво е състоянието при констатирането на гореизложеното –неспираща диария,болки,кръв,гной. При атакуването на псевдополипозата реакцията бе моментална – площите са голями и тежко ,инфламаторно увредени –има дори атрофични участъци – неспираща диария,кръв,гной. С.С до момента премина тежък период на преодоляване на агресивната,остра фаза. Наложиха серии от антибактериални и противогъбични терапии,като форсирано се извършваха и извънредни контроли.Въведоха се корекции за по плавно елиминиране на псевдополи позата.Предстоящо е ново масирано атакуване на псевдопо липозата. Спряна е употребата на кортикостероидите.

В момента,на последната извънредна контрола се видя,че бактериалното и гъбично обсеменяване е доведено до почти нулево положение. Инфламаторните показатели рязко спаднаха и са почти в референтните стойности. Покачи се сорбцията в тънки черва. Има и лек спад на диаричното състояние. При С.С терапията ще е продължителна - тежката псевдополипаза не може да се премахне отведнаж – така ще се открият големи язвени полета,които не може бързо да бъдат туширани.Регенерацията на тези тъкани също ще бъде продължителна.

Т.П - най тежкия ни случай на дългогодишен УК прилагащ ЗРХТ ,съпътстван от Ендометриоза,Хашимото ,псевдополипоза, непоносимости проявяващи се с алергични реакции,полипоза в стомаха,увреждане на тънки черва с рязко понижена сорбция .

Многократно в поредица от статии сме описвали хода на терапията,непрекъснато провокиран от съпътстващите заболявания. Т.П е изключително сложен случай ,който сме се наели да приключим успешно,независимо от тежките съпътстващи заболявания,провокиращи терапията и налагащи специално за случая новоразроботени и трансформирани препарати. При Т.П се наложи в спешен порядък и приложението на ЗРПТТ – над три месеца сорбцията в тънки черва не се покачваше,имаше неспираща диария. И това е при доказан напредък,премахната псевдополипоза – установенове но с извънредна колоноскопия. Трудно установихме една от непоносимостите водеща до алергични реакции по лигавицата на чревната система. Но може да приемем,че вече напредъкът не е малък – много от неподдаващите се на лечение симптоми и реакции са вече туширани – сорбцията в тънките черва е напълно възстановена,маркерните обследвания показаха сериозен спад,общото състояние започна да се подобрява,няма неспираща диария.Все още обаче,Т.П е проблематичен случай ,но с всеки ден,стъпка по стъпка отстраняваме провокиращите странични фактори. Т.П трябва да е пример за всички ползващи ЗРХТ – не се предаде,независимо,че никой извън терапията ЗРХТ не се ангажираше да предприеме ,каквото и да било или да се опита да разбере,какво наистина се случва . И резултатите са налице –превъзмогнати са изключително тежки странични влияния,можещи да доведат заболяването до много по лош край. Т.П ще бъде излекувана ,но терапията ще достигне продължителност във всички случай над 10 месеца .

М.М – Улцерозен колит,тежка стеноза,тежка псевдополипоза

Започвайки ЗРХТ целта ни бе да елиминираме тежкото преканцерозно състояние с пълно премахване и на псевдополипозата,като посредством терапията и намалим степента на възпалението около и по стенозата,като по този начин ,облекчим изхожданията,които бяха изключително затруднени. Инфламаторно всичко е постигнато,овладяни са тежките състояния – без кръв,гной,активни възпаления. Продължава борбата с тежкото преканцерозно състояние. Стенозата чувствително се отвори,изхожданията са облекчени и много по лесно осъществими . Финална СКЕ на ЗРХТ ще се проведе при доказана елиминация на преканцерозната тежка псевдополипоза.

Н.Н – дългогодишен УК,псевдополипоза,ревматоидни реп лики в ставите.

Започнал ЗРХТ/06.04.2017/ в остро,тежко състояние и с изявени ревматоидни прояви. Подходът на Н.Н към ЗРХТ бе изключително стриктен и резултатите на закъснява. При контролите през юни се установи пълно премахване на псевдополипозата,рязко започна да се покачва сорбцията, елиминирани бяха диаричните състояния,кръв, гной .Проведена бе съпътстстваща терапия за ревматоидните прояви. Последната контрола показа рязък напредък – сорбцията е в нормата,инфламаторните фактори са напълно туширани. Моментното състояние на Н.Н е много добро . Подлежи на пълна контрола и СКЕ на ЗРХТ за определяне на срока за приложение на ЗРХТ и последваща финална колоноскопия. Н.Н вече не е в категорията на тежките случай.

2. Текущи случай

С.Иулцерозен колит, при поискана извънредна колоноскопия установено недиагностицирано поражение и в цекум със следи и в терминален илеум,алергични непоносимости

За С.И можем само да споменем,че терапията върви много добре,ЗРХТ стриктно се спазва.Отдавна е на почти общо хранене,без сериозни негативни прояви.Харктерното е, че вследствие алергини реакции имаше периоди с начална еозинофилия,леки активации на новооткритите поразени участъци изявени с наличие на малко кръв и слуз.С.И е и на противоалергична терапия. Подлежи на пълна контрола и СКЕ на ЗРХТ за определяне на срока за приложение на ЗРХТ и последваща финална колоноскопия.

Я.С – дългогодишен УК

Я.С е на финала на ЗРХТ. Подлежи на пълна контрола и СКЕ на ЗРХТ за определяне на срока за приложение на ЗРХТ и последваща финална колоноскопия.

И.Б - дългогодишен Улцерозен Колит / 2009 г/ - започнал ЗРХТ февруари 2017

Уникален случай/както и Г.И и В.И/ - за всичките тези години И.Б е устоял да не употребява кортикостероиди и Имуносупресори. Блестящо рязвитие на ЗРХТ – по данни на СКЕ на ЗРХТ И.Б е напълно излекуван. Предстоящо финална колоноскопия - 20-25. 09.2017 г.

И.НУлцерозен колит

И.Н - е на финала на ЗРХТ. Подлежи на пълна контрола и СКЕ на ЗРХТ за определяне на срока за приложение на ЗРХТ и последваща финална колоноскопия

Г.Г - дългогодишен УК с данни за сериозна преканцероза /полипно,псевдополипно/. Перианален абцес

Г.Г е във втория месец на ЗРХТ. Състоянието му при атаката на преканцерозното състояние навлезе веднага в „люшкане“ ,съпроводено с моментен негативизъм от негова страна,недоверие в това ,което се прави. Но контролата от 28.08.2017 г показа отличен резултат – преканцерозното състояние е елиминирано. За сравнение само ще споменем ,че контролният му маркер при започване на ЗРХТ бе извън диапазонен. Сега е напълно определяем и на е границата на безопасния диапазон. ЗРХТ продължава в свръхактивната си фаза.

С.К - Улцерозен колит, синдром на Хашимото, алергични непоносимости

С.К е новоприела ЗРХТ/втори месец/ . Съобразно състоянието си веднага показа непоносимости изявени алергично. За целта за нея има преработен/както и за Т.П / един от главните ни препарати – АТС 104 . Състояние – изключителен напредък. Без каквито и да били негативни прояви.

М.Т – Улцерозен колит, сериозни ендокринологични заболявания

Не сме упълномощени от М.Т да даваме подробности относно съпътстващите заболявания.Можем само да споменем,че те вече са по големия проблем от УК. Напредъкът при терапията на улцерозния колит е изключително голям. Състояние - без каквито и да били негативни прояви. ЗРХТ е форсирана до максималната си степен с оглед,да се приключи във възможните най кратки срокове. При М.Т са започнати частично и паралелни терапии по туширане на симптомите на съпътстващите заболявания

Н.Б - Дългогодишен улцерозен колит, подагра

Н.Б също от скоро е приел ЗРХТ.За него бе разработен високо ефективен препарат за външно приложение – третиране на силно активирани и болезнени от подаграта участъци. Относно УК – терапията върви много добре, дори при засеченото от нас несериозно отношение относно начинът на прием на базовите препарати. Обърнато му е внимание,че ако ЗРХТ не се спазва точно,независимо от напредъка, ще бъде преустановена.

Използваме случая за това напомняне,за да уведомим,че считано от 29.08.2017сме склонни да преустановявим терапията на М.ПБолест на Крон. Причините сме ги давали – отказ от контроли,самоволно спиране на базови препарати и спомагателни такива,неспазване на подходящия хр.режим. Не се правят контролите,но без без да ни информират се правят колоноскопии/които за радост показават регенерация,зарастване на язви,рязко подобрение /.Но за това се мълчи,а по форумите се пишат глупости относно терапията ЗРХТ. Давали сме подробна информация за състоянието на М.П – особено при преодоляването на продължителната употреба на Имуран,борбата с вторичните бактериални възпаления. Съжаляваме, но е безсмислено така да се води ЗРХТ. Отново личи незнанието ,какво заболяване е Крон.Както и как така, за четири години нищо не си излекувал,а само си се влошил – без да зададеш и един въпрос защо . При ЗРХТ – след четири месеца,независимо,че вече не си на кортикостероиди ,имуносупресори и изобщо не си се влошил ,а напротив, започваш не само да своеволничиш относно препаратите,но и да даваш становища по форумите,че терапията не действа. Терапията действа – просто следете статиите. Там където е сложно и много,много тежко,ние не спестяваме нищо – описваме,създаваме вариативност, и никого не зарязваме. ЗРХТ вече се е доказала – за година и половина шест излекувани от иначе нелечимите заболявания. Лошото е,че вече втори път забелязваме,че успеха на лечението е и до манталитета на заболелия. И прекъсваме терапията - това беше К.Н , вероятно и на М.П. Жалко , но факт. Пожелаваме успех със стандартното лечение .


Следва продължение - СКЕ на ЗРХТ при улцерозен колит.
01.09.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.